LIA och VFU

Du som student är viktig för oss. Du kan göra ditt exjobb eller praktisera hos oss. Som student på yrkeshögskola, universtiet eller högskola är du välkommen att söka VFU eller LIA i Lilla Edets kommun.

Praktik inom arbetslivet stöttar dig i att få en inblick i arbetslivet och din kommande profession. Du tar med dig aktuell forskning, nya kunskaper och idéer till våra verksamheter. Vi ger dig en möjlighet att lära känna kommunen och visa vilken arbetsgivare vi är. Sen hoppas vi givetvis att du söker jobb hos oss!

Lärande i arbete, LIA

LIA är en praktikform inom yrkeshögskolan med syftet att förbereda dig som studerar för ditt framtida yrke. Genom att utföra praktik i en verklig arbetsmiljö får du möjlighet att utveckla dina färdigheter och kompetenser.

Verksamhetsförlagd utbildning, VFU

VFU är för dig som studerar på universitets- och högskolenivå för att förbereda dig inför ditt framtida yrkesliv, genom att få en inblick i arbetslivet och din kommande profession. Syftet med VFU är att omsätta dina teoretiska kunskaper i praktiken och få möjlighet att utveckla din kunskap och kompetens. Tanken med VFU-platsen är att du som student ska delta i den ordinarie verksamheten med planering och utförande av arbetsuppgifter vid sidan av dina studier.

I den verksamhetsförlagda utbildningen varvar lärarstudenterna teori och praktik genom att följa arbetet i den pedagogiska verksamheten på våra förskolor, fritidshem och skolor.

VFU-område

Studenterna placeras inom ett VFU-område när de börjar sin utbildning och är sedan kvar i området under hela utbildningen. Kommunens samordnare ansvarar för att lärarstudenterna tilldelas VFU-platser i vår verksamhet och att lämpliga handledare utses på förskolor/skolor.

Lilla Edets kommun har avtal med lärarutbildningarna vid Högskolan Väst, Göteborgs Universitet och Karlstads Universitet.

VFU-samordnare

VFU-samordnaren ansvarar för att placera lärarstudenter inom sin inriktning. Placeringen av studenterna sker i nära samarbete med högskolans/universitetets VFU-handläggare och VFU-områdenas samordnare.

VFU-perioder

Kontakta din högskola eller ditt universitet för mer information.

Byte av VFU-placering

Ett byte av placering kan godkännas om särskilda skäl finns. Kontakta din högskola eller ditt universitet för vägledning.

Senast uppdaterad:

Hjälpte innehållet på den här sidan dig?