Anmälan: Ta emot gåvobevis

Kommunen och Edethus vill gynna och värna vårt lokala näringsliv och har därför beslutat att julgåvan till alla medarbetare även i år blir ett gåvobevis att nyttja hos lokala företag. Anmäl ditt företag för att kunna ta emot gåvobeviset! Alla företag i Lilla Edets kommun kan vara med.

Värdet på varje gåvobevis är 375 kr. Gåvobeviset kommer att delas ut till drygt 1 400 medarbetare i mitten av december och giltighetstiden varar till och med 31 mars 2024.

Anmäl ditt företag att kunna ta emot gåvobeviset via vår e-tjänst. Vi vill ha din anmälan senast 15 december.

Villkor och regler

För att kunna anmäla dig måste ditt företag:

  • kunna fakturera med e-faktura
  • ha betalningsvillkor 30 dagar netto efter ankomststämplad faktura
  • erbjuda samlingsfaktura vid månadens slut
  • inte ta ut några avgifter i samband med fakturering, exempelvis fakturaavgift, leveransavgift, administrationsavgift eller dylikt.
  • vara verksamt inom kommunen

Alla företag som anmäler sig kontrolleras av kommunens upphandlingsenhet. Detta för att säkerställa att kommunen följer alla lagar och regler vi måste förhålla oss till. Det som kontrolleras är att:

  • företaget är registrerat
  • F-skattsedel finns
  • företaget är registrerat för moms samt arbetsgivaravgifter
  • det inte finns skulder hos Skatteverket och Kronofogden

Övriga regler

Gåvobeviset får endast nyttjas vid ett tillfälle. Det belopp som nyttjas ska faktureras till kommunen. Om beloppet understiger gåvobevisets maximala värde så får endast det faktiskt nyttjade värdet faktureras kommunen. Gåvobeviset får inte omvandlas till kontanter eller för köp av presentkort. Om beloppet för inköpet överstiger gåvobevisets maximala värde, så ska mellanskillnaden betalas av innehavaren av gåvobeviset.

Gåvobeviset får inte användas till tobak, alkohol, lotter eller spel.

Senast uppdaterad:

Hjälpte innehållet på den här sidan dig?