Beredskap för företag

Företag är en viktig del av Sveriges beredskap. En stor del av all samhällsviktig verksamhet bedrivs av privata aktörer.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har information och stöd till dig som vill veta mer om företagens betydelse för Sveriges beredskap i kris och krig och hur ditt företag kan bli mindre sårbart.

Med förberedda företag blir Sveriges beredskap starkare. För att samhället ska fungera vid fredstida kriser, höjd beredskap eller krig är företagens förmåga att bedriva sin verksamhet, eller ställa om den till produktion av varor och tjänster som efterfrågas, av yttersta vikt.

Läs mer om beredskap för företag på MSB:s webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad:

Hjälpte innehållet på den här sidan dig?