Företagsbesök

Att företag trivs i Lilla Edets kommun är viktigt. Därför verkar kommunen och FöretagsCentrum Lilla Edet för ett så bra företagsklimat som möjligt, så att företag vill etablera sig i vår kommun och har goda förutsättningar att bedriva sin verksamhet och växa.

Fyra av fem arbetstillfällen skapas i små och medelstora företag och 75 procent av det värde som produceras i Göteborgsregionen kommer från den privata sektorn. Ett attraktivt företagsklimat är därför en viktig politisk prioritering för både kommunfullmäktige och kommunledning. För att förstå företagarnas villkor och vardag genomför politiker och tjänstemän därför besök ute hos företag.

Företagsbesöken ger dig som är företagare en möjlighet att:

  • berätta om din verksamhet
  • ställa frågor
  • föra en dialog med oss om de tankar och åsikter du har
  • höra vad som är på gång kring företagande
  • skaffa personliga relationer som förenklar kontakt och dialog i framtiden

I dialog med varandra hjälps vi tillsammans åt att skapa en gemensam målbild för företagandet i Lilla Edets kommun!

Hur går ett företagsbesök till?

Vi kommer ut till dig/er och besöker ditt företag i dina lokaler. Du visar oss runt och berättar om företaget och dina tankar kring företagets framtid, samt vilka projekt och utmaningar som finns framåt. Du berättar om dina erfarenheter kring de kommunkontakter du haft och vad som fungerat bra och mindre bra.

Företagsbesöken uppmärksammas på kommunens webbplats och sociala medier.

Vem kommer på företagsbesöket?

Vanligtvis besöker kommunalråd, handelsutvecklare och näringslivsutvecklare från FöretagsCentrum företaget. Ibland närvarar också kommunchef och ppositionsråd. Ofta närvarar också en kommunikatör inför publicering på kommunens hemsida och i sociala medier.

Det kan också vara aktuellt att någon annan tjänsteperson följer med, det beror på om du har något aktuellt ärende hos kommunen och det då kan vara smidigt att få en personlig kontakt.

Så länge coronapandemin varar, så minimerar vi antalet deltagare och träffas utomhus i möjligaste mån.

Vill du ta emot ett företagsbesök hos ditt företag?

Fyll i formuläret nedan, så tar vi kontakt med dig!


Kontaktuppgifter * (obligatorisk)
Kontaktuppgifter


Senast uppdaterad:

Hjälpte innehållet på den här sidan dig?