Nätverk och föreningar

Söker du kontakter med andra företag inom din bransch eller en ny bransch? Det finns ett antal nätverk att tillgå i Lilla Edet och i Göteborgsregionen. Flera av dem erbjuder nya affärskontakter och värdefullt erfarenhetsutbyte till företag.

Lilla Edets kommun samverkar med företagsnätverk och föreningar för att stärka och stödja näringslivsutveckling och tillväxt för dig som företagare och företag i kommunen.

Business Region Göteborg arbetar för ökad tillväxt och sysselsättning i Göteborgsregionen. Företaget hjälper såväl befintliga företag som nyetableringar i deras ambitioner att växa.

Business Region Göteborg driver bland annat ett antal branschutvecklande projekt som syftar till att bidra till tillväxten på strategiska områden. Fokus ligger på de branscher som är starka inom regionen.

Företagsutveckling

Business Region Göteborg arbetar även med företagsutveckling, framför allt i projektet Expedition framåt som är ett utvecklingsprojekt för små och medelstora företag i Göteborgsregionen.

Mer information hittar du på Business Region Göteborgs webbplats. Länk till annan webbplats.

Företagarna skapar bättre förutsättningar för att starta, driva, utveckla och äga företag i Sverige.

Företagarna Lilla Edet är en förening inom Företagarna Västra Götaland. Företagarna arbetar bland annat för företagares rättigheter och att bidra till ett klimat som gör det lätt och attraktivt att driva företag.

Som medlem blir du en del i Sveriges största nätverk av 55 000 företagare. I Lilla Edet jobbar man för att skapa ett starkt lokalt nätverk.

Mer information hittar du på Företagarnas webbplats. Länk till annan webbplats.

Årets företagare

Varje år delar Företagarna ut priset Årets Företagare till en företagare som utfört en prestation i sin kommun och som genom sitt sätt att vara fungerar som en förebild för andra företagare. Alla branscher kan premieras liksom företagande inom olika tjänstesektorer.

Företagscentrum är en ekonomisk förening med lokala företag och kommunen som medlemmar. Vi arbetar för en utveckling av företagsandan för befintliga företag och arbetar aktivt för att göra kommunen attraktiv för nyetableringar.

Föreningen deltar dessutom i lokala och regionala samverkansprojekt. Bland annat arrangerar Företagscentrum höstmarknad, julmarknad, Lilla Edetmässan, påskriset i centralorten/orterna och medfinansierar vinterbelysningen.

Företagscentrum erbjuder bland annat:

• företagsrådgivning
• starta eget-information
• företagarträffar med intressanta föredragshållare
• aktiva nätverk (flera olika branscher)
• förmedling av mark och lokaler
• kontinuerlig, aktuell information om det lokala och regionala näringslivet
• företagsbesök
• förmedling av företags- och myndighetskontakter

Välkommen till Företagscentrum Handelsförening

Vår målsättning är att öka Lilla Edets attraktionskraft och bidra till utveckling och gemenskap. I vårt nätverk finns de flesta av affärsidkarna i Lilla Edet och vi har ett mycket bra samarbete med såväl Lilla Edets kommun som Fastighetsägarna.

FöretagsCentrum och dess Handelsförening arbetar för alla verksamheter i Lilla Edet. Genom Handelsföreningen får du stöd och möjligheter till att nätverka för att kunna skapa en långsiktig, trygg och hållbar verksamhet.

Är du intresserad att medverka i Handelsföreningen kontakta Ylva Laudon, ylva.laudon@lillaedet.se, 0520-65 95 47.

Företagscentrum samarbetar med:

Ung företagsamhet: För att inspirera ungdomar är Företagscentrum delaktig i "Ung Företagsamhet", som vänder sig till elever på gymnasiet. De driver då ett eget företag under ett läsår.

NyföretagarCentrum Väst: ger dig som funderar på att starta eget företag – eller redan har startat – kostnadsfri rådgivning. De har erfarna rådgivare som hjälper dig med din affärsidé, frågor kring budget, marknadsföring eller vad du vill som rör ditt företagande.

Miljöbron: sammanför studenter och näringsliv i tidsbegränsade projekt. I projekten arbetar studenterna med att hantera utmaningar som ett företag eller en organisation identifierat och har behov av att hantera inom miljö och hållbar utveckling.

Företagscentrums styrelse

Styrelsen består av sex företagare och tre politiker. För närvarande är det:

Christian Berg, Frendo/Preem, ordförande
Lars Hansson, Ica Matkassen Lödöse
Håkan Jonsson, Elon
Patrik Johansson, Ica Boström
Joakim Molin, Essity
Maria Larsson, Electrolux filter
Julia Färjhage (C), kommunstyrelsens ordförande
Mona Burås Dieng (S)
Frej Dristig (SD)

Du är välkommen att kontakta någon av dem om du har funderingar kring näringslivsfrågor!

Medlemsansökan

Din medlemsansökan skickar du till företagscentrum, antingen per brev:
Företagscentrum, 463 80 Lilla Edet, eller per e-post till foretagscentrum@lillaedet.se

Lantbrukarnas riksförbund, LRF, är en intresse- och företagarorganisation för människor och företag inom de gröna näringarna.

LRF arbetar med aktuella frågor som rör företagarvillkor och näringspolitik, äganderätt och brukande, miljö, klimat och energi. LRFs medlemmar driver tillsammans 90 000 företag och de gröna näringarna står för 9 procent av Sveriges BNP. Läs mer på deras webbplats om bredden i deras verksamhet från djuretik och jakt till bredband och grön omsorg.

Utveckling och konkurrenskraft

LRF ska medverka till utveckling av företag och företagare inom jord, skog, trädgård och landsbygdens miljö, så att de kan förverkliga sina ambitioner om tillväxt, lönsamhet och attraktionskraft.

Mer information om LRF hittar du på Lantbrukarnas riksförbunds webbplats Länk till annan webbplats.

Svensk Handel arbetar med näringspolitik och arbetsgivarfrågor för Sveriges handelsföretag.

Svensk Handel är en medlemsdriven organisation som företräder företag inom parti- och detaljhandeln. Svensk Handel arbetar nationellt och internationellt — för en värld med frihandel utan handelshinder.

Svensk Handel är den svenska handelns arbetsgivarpart som förhandlar fram och sluter kollektivavtal med fackförbunden. Svensk Handel är svenskt näringslivs största medlemsorganisation.

Svensk Handel erbjuder dig som är medlem arbetsrättslig och affärsjuridisk service. De hjälper medlemsföretagen med bland annat säkerhetslösningar, marknadsinformation, analyser, utbildning och rådgivning. Svensk Handels mål är att stärka handeln och öka medlemsföretagens lönsamhet.

Mer information hittar du på Svensk Handels webbplats Länk till annan webbplats.

Västsvenska Handelskammaren är en privat partipolitiskt oberoende näringslivsorganisation som arbetar med att skapa tillväxt och utveckla framtidens Västsverige.

Detta gör de genom att hjälpa företagen göra fler och bättre affärer och genom att påverka politiska beslut.

Regionalt fokus

Västsvenska Handelskammarens arbete har regionalt fokus eftersom den ekonomiska tillväxten påverkas av huvudsakligen regionala förutsättningar framför kommunala och nationella.

Gedigen erfarenhet

Västsvenska Handelskammaren har funnits i 350 år och har gedigen erfarenhet från affärsmöten, människor och företag. De har fokus på erfarenhetsutbyte, relevanta deltagare och tidseffektiva möten.

Mer information hittar du på Västsvenska Handelskammarens webbplats Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad:

Hjälpte innehållet på den här sidan dig?