OBS! Denna artikel är äldre än sex månader och innehållet kanske inte är aktuellt längre.

Lilla Edets kommun tar ett rejält kliv uppåt i Kvinnofridsbarometern

En kvinna håller upp en vattenflaska och ett orange vykort med texten "En kommun fri från våld"

Sabina Vehabovic, samordnare för våldsförebyggande arbete i Lilla Edets kommun.

Lilla Edets kommun har i år avancerat till plats 40 i Kvinnofridsbarometern, från plats 70 i 2019 års ranking. I Kvinnofridsbarometern utvärderas och jämförs landets kommuners arbete mot våld i nära relationer av Unizon, riksförbundet som samlar drygt 130 kvinno-, tjej- och ungdomsjourer.

I Kvinnofridsbarometern 2021 undersöker Unizon för fjärde gången kommunernas arbete mot mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation. Kvinnofridsbarometern bygger på en enkät som skickats ut till landets 290 kommuner där de får svara på frågor kring hur de resurssätter och prioriterar arbetet. Undersökningen görs vartannat år.

– I Lilla Edets kommun arbetar vi oerhört hårt både med det långsiktiga våldsförebyggande arbetet och med det operativa omhändertagandet av de kvinnor och barn, men också män, som på olika sätt utsätts för våld i nära relationer. Här får även den som utövar våld stöd i att hitta en väg bort från våldet, säger Sabina Vehabovic, verksamhetsutvecklare och samordnare för våldsförebyggande arbete i Lilla Edets kommun.

Det är allt detta sammantagna arbetet som nu avspeglar sig i Kvinnofridsbarometerns resultat, konstaterar Sabina vidare och beskriver hur det våldsförebyggande arbetet sker inom många olika kommunala verksamheter och att det samverkas både mellan verksamheter och med externa aktörer.

– Det känns positivt att vi klättrat i rankingen, men så länge vuxna och barn i vår kommun utsätts för eller tvingas bevittna våld i hemmet kommer vi att fortsätta att jobba hårt och utveckla vårt våldsförebyggande arbete, säger Sabina Vehabovic.

Även Lilla Edets kommuns kommunalråd Julia Färjhage är positiv till kommunens avancering i Kvinnofridsbarometern:

– I mål- och resursplanen för 2021 gav politiken för första gången ett tydligt uppdrag om att ”Lilla Edet ska vara en kommun fri från våld”. Det omfattande arbete som görs för att förebygga våld och hjälpa de som befinner sig i våldsamma relationer är superviktigt och det är klart att det är roligt att det även syns i den här rankingen, även om det viktigaste är utfallet i realiteten.

Läs om Lilla Edets kommuns våldsförebyggande arbete på lillaedet.se/frifrånvåld

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Kategori: Omsorg och hjälp

Kontakt

Senaste nyheterna

  • Midsommarstång mot blå himmel
  • En flicka spelar viol och en kvinnlig lärare pekar på ett notställ och ler.
  • Närbild ovanifrån på person som gräver i jorden