OBS! Denna artikel är äldre än sex månader och innehållet kanske inte är aktuellt längre.

Företagsklimatet i Lilla Edet klättrar mest i Göteborgsregionen

Tre personer står på rad utomhus framför Lilla Edets kommunhus

På bild från vänster: Julia Färjhage, kommunalråd, Kajsa Jernqvist, näringslivsutvecklare och Kristian Nordström, miljö- och bygglovschef.

Betyget från företagarna i kommunen gör glädjande nog Lilla Edets kommun till Årets Klättrare i Göteborgsregionen, med ett nöjd kundindex på 77. Det framgår av den senaste Insiktsmätningen som presenterades torsdag 21 april. För andra året i rad får kommunerna i Göteborgsregionen ett högt snittbetyg för sitt företagsklimat.

Insikt är en årlig undersökning där företagare som haft ärenden hos kommunen skattar servicenivån. Det är kommunernas myndighetsutövning inom områdena bygglov, brandskydd, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll och serveringstillstånd som mäts och visar ett Nöjd-Kund-Index (NKI) för Sveriges kommuner. De som svarat på enkäten är företagare som haft ett ärende hos kommunen under förra året.

Lilla Edets kommun har idag plats 66 av totalt 198 deltagande kommuner, 2020 hade Lilla Edet plats 147. Kommunens totala NKI är 77 (max 100) och är enligt betygsskalan ett högt betyg. Det är en höjning med 81 platser i rankingen och NKI +7. Ett godkänt NKI är mellan 62–69. Genomsnittliga NKI för Sverige är 74. Betyget ger oss också en andraplats i Göteborgsregionen.

Företagarna har betygsatt serviceområdena bemötande, kompetens, rättssäkerhet, information, tillgänglighet samt effektivitet. Bemötande, kompetens och tillgänglighet har fått mycket höga betyg med NKI mellan 80-84, tätt följt av information, tillgänglighet och effektivitet som landar på NKI mellan 73-75, vilket är höga betyg.

Lilla Edet är årets klättrare i Göteborgsregionen

Glädjande nog gör resultatet att Lilla Edets kommun har utsetts till Årets Klättrare i Göteborgsregionen! Kommunalråd Julia Färjhage säger så här om resultaten:

— Ett attraktivt företagsklimat ökar förutsättningarna för nya etableringar och att kommunens befintliga företag satsar och utvecklas. Det ger fler jobb och i förlängningen en starkare välfärd. Vår målsättning är att 1000 nya jobb ska skapas till 2035 och därför är ett attraktivt företagsklimat ett prioriterat utvecklingsområde i kommunen som det jobbas med dagligen. Att det jobbet nu ger utväxling är självklart oerhört glädjande!

Livsmedelskontrollen får högsta betyg

Livsmedelskontrollen får högsta betyg och har fått NKI 91. Snittet i riket ligger på NKI 78. Även när det gäller bygglov ökar kommunen sitt NKI med 6 steg.

— På miljö- och bygglovsenheterna följs resultatet från Insiktsmätningen upp kontinuerligt. Det ger en bra grund för vårt arbete med att genomföra kvalitetsförbättringar i verksamheten då vi får veta vad företagare och andra som varit i kontakt med oss tycker om vårt bemötande, våra handläggningstider och så vidare. En förbättring vi nyligen genomfört är att möjliggöra för både nämnden och arbetsutskottet att fatta beslut i ärenden gällande bygglov och förhandsbesked som inte är delegerade till förvaltningen, vilket innebär kortare handläggningstider i dessa ärenden, berättar Kristian Nordström, miljö- och bygglovschef.

Fortsatt arbete med företagsklimatet

Det senaste året har kommunen satsat på dialog och information med företagen genom bland annat många företagsbesök, nyhetsbrev till näringsliv och stort fokus på företagare i nyhetsflödet på webbplatsen och sociala medier. Nu arbetar kommunen vidare för att förbättra företagsklimatet i Lilla Edet. Kajsa Jernqvist, näringslivsutvecklare:

— Vi jobbar på bred front med vårt nya näringslivsstrategiska program och trappar upp insatserna allteftersom. Handlingsplanen innehåller ett stort antal aktiviteter för en förbättrad näringslivsservice. Nu planerar vi för utökade näringslivsveckor två gånger om året och har ett stort internt fokus bland anställda på hur vi ska möta våra företagare i kontakterna. Vi har bland annat genomfört en utbildningsinsats för alla kommunens chefer och anställda med företagskontakter. Det skedde i form av en föreläsning där våra lokala företagare medverkade.

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Kategori: Näringsliv och arbete

Kontakt

Senaste nyheterna

  • Tända blockljus i stearin i rött och guld. Lite kottar och andra dekorationer på bordet runt om. 
  • En ordförande klubba ligger framför en vit bakgrund. Logotypen för Lilla Edets kommun syns i övre högra hörnet
  • En kvinna står och håller en nyckelharpa. I bakgrunden en äldre stenvägg.