OBS! Denna artikel är äldre än sex månader och innehållet kanske inte är aktuellt längre.

Tack för alla era tankar kring våra vandringsleder!

En person med blå ryggsäck på vandring tittar ut över ett fält. Solen skiner

Ett projekt för inventering och upprustning av Lilla Edet kommuns vandringsleder inleddes sommaren 2021. Under våren 2022 har nu kommuninvånarna fått möjlighet att tycka till och dela med sig av sina synpunkter och behov kring lederna.

– Vi är väldigt tacksamma för alla synpunkter som kommit in. Det är tydligt att det finns ett stort engagemang och intresse och att kommuninvånarna värnar om möjligheten att vistas ute i vår fantastiska natur och nyttja vandringslederna, säger Susanne Vehmanen, planeringsledare på stadsmiljöenheten.

Synpunkterna har både kunnat framföras via ett formulär på kommunens webbplats, via pappersformulär utplacerade vid strategiskt utvalda platser utmed vandringsled samt vid ett fysiskt ”Fika med kommunalråden” där det fanns möjlighet att möta både kommunalråden och personal från enheten stadsmiljö. Riktad dialog har även förts med fokusgrupper.

– Att vi fått in så många tankar och förslag kring vandringslederna är väldigt roligt. Många påtalar vikten av att lederna är tydligt uppmärkta så att det är lätt att hitta. Tillgängligheten uttrycks också som en viktig aspekt. Ytterligare exempel på önskemål är sittbänkar, rastplatser och övernattningsmöjligheter samt utmärkta sevärdheter och information om lederna, säger Susanne Vehmanen.

Inventeringar och förslag på prioriteringar

Inom ramen för detta LONA-projekt har det i ett första steg genomförts en inventering i fält av alla kommunala vandringsleder. En översyn av skyltar och informationsmaterial om lederna ska göras. Även ett underlag för förslag på prioriteringar och fortsatt underhåll håller på att tas fram. Medborgardialogen har genomförts som en del i att inventera de behov som finns bland kommunens invånare. Vad som sedan ska genomföras beslutas av samhällsnämnden.

Projektet avslutas i december 2022. Projektet delfinansieras med statliga bidrag från Länsstyrelsen.

Vad är LONA?

Lokala naturvårdssatsningen (LONA) ger möjlighet för kommuner, och i förlängningen föreningar och privatpersoner, att få statligt bidrag för att genomföra projekt till nytta för naturvård, friluftsliv och folkhälsa.

Mer information om LONA hittar du på Länsstyrelsens webbplats.

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Kategori: Uppleva och göra

Kontakt

Senaste nyheterna

  • Tända blockljus i stearin i rött och guld. Lite kottar och andra dekorationer på bordet runt om. 
  • En ordförande klubba ligger framför en vit bakgrund. Logotypen för Lilla Edets kommun syns i övre högra hörnet
  • En kvinna står och håller en nyckelharpa. I bakgrunden en äldre stenvägg.