OBS! Denna artikel är äldre än sex månader och innehållet kanske inte är aktuellt längre.

Varsågod och sitt! Nya bänkar är på plats

En av bänkarna har placerats vid Fridhem.

Tack för ert stora engagemang kring placeringen av nya bänkar! Medborgardialogen som pågick under slutet av januari och februari månad inbringade hundratals förslag.

– Vi är så glada att så många invånare ville medverka och komma in med förslag på var bänkarna skulle kunna placeras. Nu har vi prioriterat att placera ut bänkar i de gångstråk där flest människor rör sig. Med möjlighet att ta en kort vila på sin promenad tillgängliggörs samhället och samhällsservicen för de kommuninvånare som har svårt att gå längre sträckor. På så sätt bidrar detta projekt till att skapa en bättre vardag och möjliggöra för människor att klara sig själva, säger Anna Berlin, enhetschef för stadsmiljö.

Storgatan, gång- och cykelvägen längs gamla banvallen samt nedanför Ströms slott är några exempel där bänkar satts ut. Utöver dessa bänkar kommer det efter sommaren att placeras ut ytterligare bänkar i stadsnära miljöer, dessutom kommer det också efterlängtade bänkar till de kommunala badplatserna. Nya bänkar till Lödöse kommer i samband med ombyggnation av Lödöse torg som planeras att starta i slutet av året.

– Medborgardialogen har bekräftat våra egna analyser av vilka stråk som behövt bänkar och som nu har prioriterats. Vi har också fått in en del förslag som vi har behövt prioritera bort, främst på grund av att kommunen inte är markägare eller att vi gjort bedömningen att för få personer besöker platsen. Vi har inte heller kunnat prioritera bänkar utefter vandringslederna i det här skedet, berättar Anna vidare.

Alla förslag från medborgardialogen sparas och kommer att vara fortsatt underlag till framtida bänkinvesteringar.

Bänkar vandaliserade

– Jag blir riktigt ledsen att se att några av bänkarna redan blivit vandaliserade och nerklottrade. Vi gör ju detta för att det ska blir trevligare och bättre för kommuninvånarna och så är det några som förstör för oss alla. Hade vi sluppit skadegörelsen i samhället hade vi ju i stället kunna göra ännu fler saker för de som lever, verkar och vistas här, avslutar Anna.

Nedan kan du se några av bänkarna som hittills placerats ut.

Bänk vid Fuxerna utmed Göteborgsvägen.

Bänk utmed gång- och cykelvägen vid Essity.

Bänk utanför Boströms café i Lilla Edet.

Bänk på Ström utmed Kungälvsvägen.

Bänk vid Ströms slott.

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Kategori: Bygga, bo och miljö

Kontakt

Senaste nyheterna

  • Tända blockljus i stearin i rött och guld. Lite kottar och andra dekorationer på bordet runt om. 
  • En ordförande klubba ligger framför en vit bakgrund. Logotypen för Lilla Edets kommun syns i övre högra hörnet
  • En kvinna står och håller en nyckelharpa. I bakgrunden en äldre stenvägg.