OBS! Denna artikel är äldre än sex månader och innehållet kanske inte är aktuellt längre.

Nu erbjuds alla inom vård och omsorg möjlighet till heltid

Bilden visar tre kvinnor som står intill varandra och tittar in i kameran.

Camilla Karlsson, verksamhetschef för vård och omsorg samt funktionsstöd, Susanne Ekman, undersköterska på äldreboendet Soläng och en av de fackliga representanterna i Heltidsresans arbetsgrupp och Emelie Johansson, chef för enheten bemanning och administration, sektor socialtjänst.

Efter omfattande förberedelser kan nu Lilla Edets kommun erbjuda alla medarbetare inom vård och omsorg samt funktionsstöd att arbeta heltid. Detta inom ramen för Heltidsresan, en resa som alla landets kommuner ska göra.

Heltidsresan är ett utvecklingsprojekt som drivs av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och fackförbundet Kommunal under perioden 2016–2024 där målet är att heltidsarbete ska bli norm inom välfärdens kvinnodominerade verksamheter.

Vikten av samverkan

Inom ramen för Heltidsresan har Lilla Edets kommun sedan 2016 arbetat med att förbereda kommunens organisation för heltid. Sedan 2020 har arbetet intensifierats och sedan dess har en arbetsgrupp, bestående av representanter från både arbetsgivare och fackförbundet Kommunal, arbetat med förberedelser inför införandet. Nu bedömer både projektets styrgrupp och sektor socialtjänsts ledning att verksamheterna vård och omsorg samt funktionsstöd är redo att påbörja införandet och därmed erbjuda medarbetare heltidsarbete. Heltidsresan är också ett av kommunfullmäktiges uppdrag i mål- och resursplanen för 2022.

– Det är jätteviktigt att Lilla Edets kommun som arbetsgivare och vi fackliga representanter arbetar tillsammans för att Heltidsresan ska bli så bra som möjligt. Utmed vägen har vi inte alltid varit överens om allting, men då har vi fått kompromissa och mötas på halva vägen. Där har en god dialog varit avgörande för en fungerande samverkan. Nu har vi ett stort arbete framför oss när det gäller att få alla att vilja gå upp till heltid, säger Susanne Ekman, undersköterska på äldreboendet Soläng och en av de fackliga representanterna i Heltidsresans arbetsgrupp.

Många fördelar med heltid

– Genom att erbjuda alla som så önskar möjligheten att arbeta heltid blir Lilla Edets kommun mer attraktiv som arbetsgivare. Det är viktigt för att vi ska kunna konkurrera med andra kommuner, regioner och privata aktörer om kompetenta medarbetare, säger Camilla Karlsson, verksamhetschef för vård och omsorg samt funktionsstöd.

Att erbjuda möjlighet till heltidsarbete bedöms också ha stor betydelse för verksamhetens kvalité. Ökad sysselsättningsgrad bidrar till att i högre utsträckning ta tillvara och utveckla befintliga medarbetares kompetenser.

– Att göra heltidsarbete till norm också för kvinnor är en viktig jämställdhetsinsats. Detta då heltidsarbete ökar det ekonomiska oberoendet för medarbetaren och gör att fler medarbetare klarar sin egen försörjning både under yrkesverksamma år men också under pensionen, säger Emelie Johansson, chef för enheten bemanning och administration, sektor socialtjänst.

Målet är att alla medarbetare inom vård och omsorg ska ha erbjudits heltid under 2022 och alla inom funktionsstöd ska ha fått erbjudandet under 2023. Varje enhetschef lägger upp en plan för när och hur detta ska ske inom respektive enhet.

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Kategori: Omsorg och hjälp

Kontakt

Senaste nyheterna

  • Tända blockljus i stearin i rött och guld. Lite kottar och andra dekorationer på bordet runt om. 
  • En ordförande klubba ligger framför en vit bakgrund. Logotypen för Lilla Edets kommun syns i övre högra hörnet
  • En kvinna står och håller en nyckelharpa. I bakgrunden en äldre stenvägg.