Kommunerna tar över insamlingen av förpackningsavfall 2024

Bild visar återvinningssymbol.

En ny förordning om producentansvar för förpackningar gäller från 1 januari 2024. Kommunerna tar då över ansvaret för insamlingen av hushållens förpackningar från FTI (Förpackningsinsamlingen).

Huvudsyftet med den nya förordningen är att öka återvinningen av förpackningar samt minska mängden förpackningar och förpackningsavfall. Reglerna innebär bland annat:

  • Kommunerna tar över ansvaret för att samla in förpackningsavfall 1 januari 2024.
  • Från och med 2026 blir kommunerna även ansvariga för att se till att förpackningsavfall kan lämnas för återvinning på ett enkelt sätt på allmänna platser, som exempelvis på torg och i parker.
  • Senast 1 januari 2027 ska kommunerna ha infört fastighetsnära insamling av förpackningar från hushållen (papper, plast, glas och metall). Utöver detta ska skrymmande förpackningar av papper och plast samlas in på lättillgängliga insamlingsplatser.

– Kommunen kommer att ta över de befintliga återvinningsstationerna och planerar i dagsläget inte att ta bort någon station. Så du som kommuninvånare kan lämna dina förpackningar på samma plats och på samma sätt som tidigare, säger Ulf Nilsson, chef återvinnings- och avfallsenheten.

Även för insamling av förpackningar i soprum i flerfamiljshus och verksamhetslokaler kommer kommunen att överta ansvaret från och med årsskiftet. Mer information till berörda kommer senare i höst.

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Kategori: Bygga, bo och miljö

Kontakt

Senaste nyheterna

  • En kvinna står och håller en nyckelharpa. I bakgrunden en äldre stenvägg.
  • Julia Färjhage pratar på Pep forum
  • Glad, leende bebis på en filt