Stort projekt gör centrala Lilla Edet mer attraktivt

En kvinna och en man iklädda neongula jackor står i gatumiljö.

Anna Berlin och Jan Erlandsson i korsningen Storgatan/Göteborgsvägen, en av etapperna där arbete ska genomföras.

I centrala Lilla Edet ska VA-ledningar bytas ut, gatumiljön göras mer trivsam och torget ska byggas om och få ny lekpark och parkdel med ny fontän. Utvecklingsprojektet i centrum har redan dragit igång, genomförs i etapper och beräknas vara klart 2026.

I delar av centrala Lilla Edet ska gatuutformningen förändras så att den blir mer trivsam och ökar framkomligheten för gående och cyklister. Utformningen och designen ska skapa en enhetlighet och gatubelysningen byts ut till ledbelysning.

Men innan gatumiljön förbättras ska vatten- och avloppsledningarna bytas ut eftersom de är uttjänta och inte längre är tillräckligt bra och säkra. Det medför grävarbeten i gatorna som periodvis kan begränsa framkomligheten för trafiken.

– Arbetet syftar till att förnya och rusta upp ledningsnätet för dricksvatten, spillvatten och dagvatten. På så vis säkerställer vi en god kvalitet för dig som VA-abonnent och en hållbar miljö. Vi försöker genomföra arbetet så smidigt som möjligt, så att det ska störa så lite som möjligt, säger Jan Erlandsson, produktionsplanerare, vatten- och avloppsenheten.

När VA-ledningarna är utbytta passar kommunen på att göra gatumiljön fin och bygga om torget.

Mer blomsterprakt och ny lekplats på torget

2019 genomfördes en medborgardialog där kommuninvånarna fick bidra med synpunkter och idéer till det nya framtida torget. Det som framför allt önskades var mer blomsterrabatter, mer plats för lek och fler sittplatser.

– Synpunkterna vi fick in har vi tagit fasta på och utgått från när vi planerat det nya torget. Så nu blir det större och frodigare planteringar, fler blomurnor, en ny fontän, nya sittbänkar och picknickbord. Lekdelen får studsmatta, rutschkana, vattenlek, kulle som barnen bland annat kan krypa igenom, klätterskulptur och ytterligare nya lekredskap. Allt på bekväm gummiasfalt, berättar Anna Berlin, chef stadsmiljöenheten.

Torget får också ny belysning och en cykelparkering.

Uttrycksmässigt har stadsmiljöenheten jobbat mycket med organiska, mjuka, böljande former och nya gångstråk genom torgparken ska locka till mer genomströmning av besökare.

– Vi hoppas att det här ska bli en plats för lek och vistelse men också ett vackert blickfång för den som passerar, säger Anna Berlin.

Genomförs i etapper

Centrumprojektet genomförs uppdelat i olika etapper, så att olika gator påverkas i turordning.

De gator som kommer påverkas är Edsgatan, Tvärgatan samt delar av Kullåsgatan, Järnvägsgatan, Göteborgsvägen och Storgatan.

På Edsgatan har VA-arbetet pågått sedan i februari och i slutet av maj påbörjades arbetet med att bygga upp en ny gatumiljö. Ytterligare en förändring på Edsgatan är att den blir enkelriktad från Göteborgvägen mot Kullåsgatan. Nästa etapp blir Storgatan i korsningen med Göteborgsvägen och Järnvägsgatan, där VA-arbetet inleds i augusti.

Hela centrumprojektet beräknas vara klart 2026.

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Kategori: Bygga, bo och miljö

Kontakt

Senaste nyheterna

  • Ukrainas flagga
  • Ukrainas flagga

  • Är du från Ukraina?

    Från och med 1 juli 2024 gäller nya regler gällande rätten att få svenskt personnummer. Vill du veta vad det innebär för dig som bor i Lilla...
  • En kille och tjej i halvbild utomhus.