Omläggning av vatten- och avloppsledningar på del av Fuxernavägen och Åkerstigen

Lilla Edets kommun kommer genom entreprenör Hakab AB att lägga om vatten- och avloppsledningar i del av Fuxernavägen och Åkerstigen, Lilla Edet. Trafiken på delar av dessa vägar kommer etappvis behöva stängas av.

Arbetet syftar till att förnya och rusta upp ledningsnätet – vatten, spillvatten och dagvatten. På så vis säkerställer vi en god kvalitet för er som VA-abonnenter och en hållbar miljö.

Beräknad tid för projektet

Arbetet beräknas ske etappvis under perioden 5 oktober 2023 till och med 30 april 2024. Tidplan för varje etapp framgår av kartbild Pdf, 188.6 kB, öppnas i nytt fönster..

Arbetet utförs måndag till fredag under dagtid kl. 6.45 – 17.00. Eventuellt kan vissa avvikelser förekomma.

Trafikpåverkan

Både del av Fuxernavägen och Åkerstigen kommer etappvis att vara helt avstängda och du som trafikant kommer att få välja en annan väg. Följ vägmärken med orange botten för omledning av trafik.

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Kategori: Trafik och infrastruktur

Kontakt

Senaste nyheterna


  • Två kvinnor i tät halvbild
  • Närbild på händer, man som röstar i ett röstbås