Begränsad framkomlighet på del av Göteborgsvägen och del av Fuxernavägen avstängd

Lilla Edets kommun kommer genom entreprenör Hakab AB att lägga om vatten- och avloppsledningar i delar av Fuxernavägen och Göteborgsvägen, Lilla Edet. Arbetet syftar till att förnya och rusta upp ledningsnätet – vatten, spillvatten och dagvatten. På så vis säkerställer vi en god kvalitet för dig som VA-abonnent och en hållbar miljö.

Beräknad tid för projektet

Arbetet beräknas ske etappvis under perioden 19 februari 2024 till och med 11 april 2024. Tidplan för varje etapp framgår av kartbild Pdf, 296.3 kB, öppnas i nytt fönster..

Arbetet utförs måndag till fredag under dagtid kl. 6.45 – 17.00. Eventuellt kan vissa avvikelser förekomma.

Trafikpåverkan

Framkomligheten på Göteborgsvägen blir begränsad då ett körfält i taget stängs av. Trafiken regleras då med trafikljus.

Delar av Fuxernavägen kommer etappvis att vara helt avstängd och du som trafikant kommer att behöva välja en annan väg. Följ vägmärken med orange botten för omledning av trafik.

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Kategori: Bygga, bo och miljö

Kontakt

Senaste nyheterna

  • Foto av en manshand som sitter vid en laptop. Animationer med symboler överlappar. 

  • Nyhetsbrevet Näringsliv, juni

    Ta del av nyhetsbrev Näringsliv för juni! Denna gång kan du läsa om att Lilla Edets kommun nått bästa resultat hittills i Svenskt Näringsliv...
  • Översiktsvy som visar byggnader, buskar och vatten.
  • Midsommarstång mot blå himmel