Timmervägen avstängd när gång- och cykelbana byggs

Måndag 29 april påbörjar Lilla Edets kommun en byggnation av en ny gång- och cykelbana längs med Timmervägen i Göta. Arbetet beräknas vara klart i slutet av juli.

Gång- och cykelbanan kommer att byggas mellan Trafikverkets nybyggda cirkulationsplats vid E45 och korsningen Timmervägen/Hanströmsvägen. I båda ändar kopplas den ihop med befintliga gång- och cykelbanor.

Under byggtiden kommer Timmervägen vara avstängd för genomfartstrafik och de som bor längs Timmervägens övre del, Ryrsboholmsvägen och Bistocksvägen med anslutande gator leds om via Hanströmsvägen och Värdshusvägen, på samma sätt som Trafikverket gjorde under byggtiden med cirkulationsplatsen.

Publicerad:

Senast uppdaterad:

Kategori: Trafik och infrastruktur

Kontakt

Senaste nyheterna

  • Ukrainas flagga
  • Ukrainas flagga

  • Är du från Ukraina?

    Från och med 1 juli 2024 gäller nya regler gällande rätten att få svenskt personnummer. Vill du veta vad det innebär för dig som bor i Lilla...
  • En kille och tjej i halvbild utomhus.