Medborgarlöfte

Ett nytt medborgarlöfte för 2023-2024 har nu presenterats! Tack till er som lämnat in era tankar och synpunkter kring vad som kan förändras för att öka den upplevda tryggheten och säkertheten i kommunen.

En långsiktig satsning

Medborgarlöftet beskriver de åtaganden som lokalpolisområde Östra Fyrbodal och Lilla Edets kommun ska fokusera på under 2023-2024.

Arbetet är en långsiktig satsning som görs tillsammans av polis, kommun och invånare och innebär konkreta aktiviteter inom de områden där invånarna upplever att det finns problem. Medborgarlöften är en del av Polisens styrning.

Till grund för medborgarlöftet ligger dialog med medborgarna samt Polisens och kommunens aktuella lägesbilder. Tidigare har ett nytt medborgarlöfte presenterats varje år.

Medborgarlöftet 2023-2024

Under 2023-2024 kommer Polisen och Lilla Edets kommun tillsammans att fokusera på:

  • Narkotika – arbeta tidigt förebyggande och uppsökande samt arbeta trygghetsskapande i den offentliga miljön.
  • Trafik – arbeta med trygghet och säkerhet kopplat till användning av A-traktorer och mopeder.
  • Skadegörelse – arbeta förebyggande mot skadegörelse på skolbyggnader.
  • Våld i nära relationer – samverka för att förhindra och förebygga brott i nära relationer.

En handlingsplan ska arbetas fram där det framgår vilka åtgärder som ska genomföras inom varje aktivitet.

Medborgarlöftet ska:

  • öka tryggheten
  • förebygga brott
  • öka medborgarnas och lokalsamhällets delaktighet i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet
  • stärka förtroendet för polisen och kommunen

Senast uppdaterad:

Hjälpte innehållet på den här sidan dig?