Trygghetsronder

Trygghetsrond är en metod för att skapa en bättre närmiljö. Under trygghetsronden inventeras ett område systematiskt ur trygghetssynpunkt.

Alla invånare som vill i Lilla Edets kommun ska ges tillfälle att komma till tals under en trygghetsrond. Företrädare för olika myndigheter/verksamheter/sektorer deltar i inventeringen och kan sedan agera utifrån sitt ansvar.

Planerade trygghetsronder:

  • Nygård torsdag 10 november, kl. 18.00. Samling utanför Nygårds förskola.
  • Ström torsdag 17 november, kl. 18.00. Samling utanför cafeét i Ströms slottspark.

Vi vill träffa dig som bor, verkar och vistas i områdena och ta del av dina synpunkter på hur vi kan göra närsamhället bättre och tryggare.

Du behöver inte anmäla dig i förväg, bara att dyka upp när vi samlas!

Senast uppdaterad:

Hjälpte innehållet på den här sidan dig?