Medling vid ungdomsbrott

Medling är ett frivilligt möte mellan en ung person som begått ett brott och den person som drabbats av brottet.

Mötet sker tillsammans med en opartisk medlare och ger parterna möjlighet att tala om det som har hänt. Det finns också möjlighet att med hjälp av medlaren komma fram till ett avtal om gottgörelse. En opartisk medlare innebär att medlaren inte tar ställning för någon av parterna. Medlarens roll är endast att styra samtalet och underlätta kommunikationen mellan brottsoffer och gärningspersonen för bästa möjliga resultat.

Medling passar för olika typer av brott

Initiativet till medlingen kan komma från någon av personerna, polisen, åklagaren eller socialtjänsten. Medling kan passa för olika typer av brott som till exempel misshandel, olaga hot, rån, skadegörelse och stöld.

Vid vissa brott kan medling vara direkt olämplig. Det gäller i första hand sexualbrott samt våldsbrott riktade mot nära anhöriga. Inför medlingsmötet förbereds båda parter väl genom ett förmöte med medlaren, var för sig.

Medlingens syfte

Medling ger den drabbade möjlighet att ställa frågor till gärningsmannen och att förklara vilka konsekvenser händelsen fått för honom/henne. Personerna får genom medlingen möjlighet att bearbeta sina upplevelser för att på sikt kunna lämna händelsen bakom sig.

Medlingen ger gärningsmannen möjlighet att under ordnade former möta den andra personen igen och ta ansvar för det han eller hon har gjort. Medlingen syftar också till att förebygga återfall bland unga lagöverträdare.

Medling är helt frivilligt för både gärningsperson och brottsoffer. Gärningspersonen måste dock ha erkänt det polisanmälda brottet.

Senast uppdaterad:

Hjälpte innehållet på den här sidan dig?