Samverkan med polisen

Lilla Edets kommun och polisen samarbetar bland annat för att stoppa langning av droger och alkohol. Samarbetet innefattar även frågor om våld, vandalisering och trafik. Målsättningen är att öka tryggheten och minska antalet brott, samt att minska alkohol och droger i trafiken.

Mobilt poliskontor i Lilla Edet

Varje onsdag besöker ett mobilt poliskontor Lilla Edet. Kontoret är en polismärkt husbil som står parkerad vid ICA Boström på Göteborgsvägen. Hit kan du vända dig om du utsatts för brott, har frågor, eller vill lämna tips.

Besökstid: helgfria onsdagar kl. 10–14.

Mobila poliskontoret kan omprioriteras vid exempelvis större händelser.

Utför dina polisärenden i kommunhuset

I kommunens medborgarservice kan du utföra enklare polisärenden. Du kan bland annat:

  • Lämna in hittegods
  • Hämta blanketter
  • Göra en polisanmälan via en dator
  • Låna märkverktyg för att märka stöldbegärlig egendom.

Medborgarlöftet - en långsiktig gemensam satsning

Polisen och kommunen samarbetar också långsiktigt för att öka tryggheten och arbeta brottsförebyggande. Varje år utformas ett Medborgarlöfte som beskriver de åtaganden som lokalpolisområde Östra Fyrbodal och Lilla Edets kommun ska fokusera på under det närmsta året.

Till grund för medborgarlöftet ligger dialog med kommuninvånarna samt polisens och kommunens aktuella lägesbilder.

Överenskommelse om samverkan

Lilla Edets kommun och Polismyndigheten, Lokalpolisområde Östra Fyrbodal, har slutit en samverkansöverenskommelse för att fortsätta samverkan i det brottsförebyggande arbetet och för att öka tryggheten i Lilla Edets kommun. Syftet är att fördjupa och strukturera samverkan mellan parterna. Målet är att tillsammans arbeta för minskad brottslighet och öka tryggheten i Lilla Edets kommun.

Inom det trygghetsfrämjande och brottsförebyggande området ska det i samverkan arbetas fram en gemensam lägesbild. Den ska ligga till grund för ett medborgarlöfte, ett arbete som ska utvärderas vartannat år.

Senast uppdaterad:

Hjälpte innehållet på den här sidan dig?