Kamerabevakning

Information och ändamål med kamerabevakning i Lilla Edets kommun.

Kamerabevakning i Lilla Edets kommun bedrivs i enlighet med kamerabevakningslagen. Läs mer på Integritetsskyddsmyndighetens webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lilla Edets Kommun bedriver både tillståndspliktig och icke tillståndspliktig kamerabevakning. Kamerabevakning sker utifrån den lagliga grunden allmänt intresse. Läs mer om dataskyddsförordningen, GDPR, på kommunens webbplats.

Kamerabevakningens syfte är att öka tryggheten, förebygga, förhindra och kunna utreda brott. I första hand görs alltid andra insatser än kamerabevakning för att uppnå syftet, om det bedömts möjligt.

Tydliga skyltar som uppfyller gällande lagstiftning finns på de platser där kamerabevakning bedrivs.

I de fall där inspelning sker sparas material i maximalt 14 dagar och lagras enligt gällande lagstiftning. Inspelat material kan på kommunens initiativ eller på begäran av polis lämnas vidare till Polismyndigheten.

Registrerades rättigheter

Som bevakad har du rättigheter, särskilt att få tillgång till eller radering av dina personuppgifter. Läs mer om dina rättigheter på kommunens webbplats.

Om du har klagomål på kommunens behandling av dina personuppgifter har du rätt att göra ett klagomål hos tillsynsmyndigheten Integritetsskyddsmyndigheten. Se hur du går tillväga på Integritetsskyddsmyndighetens webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Externa fastighetsägare med kamerabevakning

Lilla Edets kommun bedriver verksamheter i byggnader som hanteras och ägs av externa fastighetsägare. I dessa byggnader kan kamerabevakning förekomma och då ansvarar fastighetsägaren för den.

För mer information om kamerabevakning hos externa fastighetsägare, kontakta ägaren av fastigheten. Du ser på skyltarna vem som bedriver kamerabevakningen.

Senast uppdaterad:

Hjälpte innehållet på den här sidan dig?