Barn- och familjegruppen

Barn- och familjegruppen är en del av Lilla Edets individ- och familjeomsorg. Vår verksamhet riktar sig till familjer med barn i åldern 0 - 18 år.

Ibland behöver man prata om sin situation eller problem med en kunnig person för att hitta lösningar eller få samtalsstöd, stöd av familjebehandlare, kontaktperson eller annat stöd som passar dig och din situation. Då kan du vända dig till en socialsekreterare på Barn- och familjegruppen. Vissa av insatserna som nämnts, bland annat familjebehandlare och kontaktperson kräver ett biståndsbeslut.

Utrednings- och förändringsarbete

Barn- och familjegruppen arbetar med utrednings- och förändringsarbete. Syftet med enhetens arbete är att i samverkan med föräldrarna och andra samhällsaktörer se till att barn och ungdom får en så bra uppväxtmiljö som möjligt. I första hand arbetar vi för att hjälpa människor att lösa sina problem själva med hjälp av befintliga nätverk och egna resurser.

När föräldrar, tillfälligt eller under en längre tid, behöver hjälp och stöd för att kunna ge sina barn och ungdomar en trygg och stimulerande uppväxt finns olika insatser som kan komplettera familjens egna resurser. Antingen kan familjen själv ansöka om hjälp eller så tar vi emot anmälningar från andra myndigheter vars verksamhet berör barn och ungdom.

Förebyggande arbete

Vi arbetar även förebyggande, det vill säga vi försöker på olika sätt lösa problem tidigt innan barnet/ungdomen tagit skada. Har du som ungdom eller förälder frågor kan du kontakta oss för att få råd och stöd. Det kan till exempel vara frågor rörande ungdomstiden, familjen, drogmissbruk och kulturkrock. Du kan vara anonym.

Senast uppdaterad:

Hjälpte innehållet på den här sidan dig?