ABC Föräldrautbildning

Få saker är viktigare än relationen med våra barn. Idag vet vi att starka band mellan barn och föräldrar är den bästa grunden för en harmonisk uppväxt till trygga och självständiga individer som vuxna. Det är det ABCs gruppträffar handlar om. Under hösten 2024 erbjuder Lilla Edets kommun nya kursomgångar, mer information kommer när det närmar sig.

ABC är gruppträffar för alla föräldrar till barn i åldrarna 3-12 år. Programmet har utvecklats av kommuner i Stockholms län på uppdrag av Folkhälsomyndigheten och syftar till att stärka relationen mellan barn och föräldrar. Innehållet utgår från forskning kring föräldraskap och barns utveckling samt FN’s barnkonvention.

Kurser under 2024

Under hösten 2024 kommer Lilla Edets kommun erbjuda nya kurstillfällen. Mer information om dagar och tider kommer publiceras här på kommunens webbplats när det närmar sig.

Hur vill du att ditt barn minns dig om 20 år?

Egentligen krävs ingen forskning för att övertyga oss om att bra relationer med våra barn är viktiga. Det vet vi redan. Däremot är det inte alltid så självklart hur man åstadkommer det. De flesta föräldrar kan känna igen sig i vardagssituationer där relationerna sätts på prov. Hur skapar vi harmoni kring matbordet? Hur undviker vi stressiga situationer? Hur kan vi förebygga konflikter? Hur får vi mer tid till härligt umgänge med våra barn? En sak är säker. Ingen förälder är ensam om dessa funderingar.

Värdefulla timmar

ABC består av fyra gruppträffar kring varsitt tema. Gruppträffarna leds av utbildade gruppledare och varje grupp har som mest sex deltagare. Alla är föräldrar till barn i åldrarna 3-12 år. På träffarna tar vi del av både varandras erfarenheter och forskning. Lärdomar och insikter tar vi sedan med oss och praktiserar hemma, mellan träffarna.

Positiva effekter

ABC har utvärderats av Karolinska Institutet. Resultaten visar att ABC har positiva effekter på upplevd föräldrakompetens samt på föräldrars upplevelse av barns utveckling och hälsa.

Gruppträffarnas innehåll

Träff 1 - Visa kärlek

Hur gör vi för att våra nära relationer ska fungera? Diskussioner och enkla övningar kring att ha fokus på det som fungerar.

Träff 2 - Vara med

Hur påverkar vi varandra i det dagliga samspelet? Hur kan vi förebygga konflikter med våra barn? Diskussioner och enkla övningar kring hur föräldrar och barn kan vara tillsammans.

Träff 3 - Visa vägen

Hur kan man tillämpa ett lugnt föräldra-skap? Hur påverkar stress föräldraskapet och hur kan ilska hanteras? Diskussioner och enkla övningar kring att vara en förebild för sitt barn.

Träff 4 - Välja strider

Hur kan tjat och skäll i familjen minskas? Vilka strider behöver vi ta och vilka kan väljas bort? Planering framåt med fokus på hur ABC kan användas i vardagen.

Anmälan

Är du/ni intresserade av att delta i ABC-gruppträffar under hösten 2024? Välkommen att anmäla dig/er via formuläret nedan.

Jag/vi anmäler mig/oss till: * (obligatorisk)
Jag/vi anmäler mig/oss till:

Kontaktuppgifter till person ett * (obligatorisk)
Kontaktuppgifter till person ett
Kontaktuppgifter till eventuell person två
Kontaktuppgifter till eventuell person två

Senast uppdaterad:

Hjälpte innehållet på den här sidan dig?