Brandskyddsdokumentation

Vid uppförande av byggnader följer en byggprocess. Som en del i byggprocessen följer det byggnadstekniska brandskyddet.

Brandskyddsdokumentationen för en byggnad har som syfte att beskriva byggnadens brandskydd. Det är beställaren/byggherren som ska se till att nivån för brandskyddet i en byggnad uppfyller gällande myndighetskrav.

Det byggnadstekniska brandskyddet ska beskrivas i en brandskyddsdokumentation, vilken ska beskriva hur brandskyddet för byggnaden ska utformas. Dokumentationen ska redovisas enligt Boverkets föreskrifter och allmänna råd. Underlaget ska användas som en del av projekteringen för byggnaden som helhet.

Det finns två sätt att dimensionera brandskyddet för en byggnad:

  • schablonmetoden vilket innebär att dimensioneringen utgår från föreskrifter, råd och anvisningar från handböcker
  • alternativ utformning via beräkningar, vilka alltid ska kunna redovisas

Miljö- och byggnämnden ser till att lagstiftningen som styr byggnationer efterlevs.

Senast uppdaterad:

Hjälpte innehållet på den här sidan dig?