Lovprocessen

Så här ser lovprocessen ut.

1. Så fort vi får ditt ärende registrerar vi det och skickar en ärendebekräftelse till dig.

2. Vi går igenom handlingarna vi har fått från dig för att se om din ansökan är komplett.

Är din ansökan komplett meddelar vi dig det och berättar när du kan förvänta dig att få ett beslut från oss.

Saknar din ansökan information eller någon handling kommer vi att skicka ett föreläggande med begäran om komplettering till dig. Du får då en månad på dig att komma in med ytterligare handlingar till oss.

3. När ansökan är helt komplett prövar vi den mot plan- och bygglagen. Ibland behöver vi höra dina grannar eller inhämta synpunkter från en annan myndighet.
Vi kan även besöka din fastighet om vi anser att det finns behov för det.

4. Om vi under prövningen fått information från någon annan part, som påverka vårt beslut, kommunicerar vi det med dig innan vi fattar vårt beslut.

Om vi bedömer att vi inte kan ge dig bygglov kommunicerar vi det med dig. I vår kommunicering förklarar vi vilka lagkrav som din ansökan inte uppfyller. Du får då möjlighet att ändra din ansökan, komplettera den, ta tillbaka den eller lämna dina synpunkter på ärendet innan miljö- och byggnämnden fattar beslut.

5. Det vanligaste är att en tjänsteman fattar beslut på delegation från miljö- och byggnämnden. Ett mindre antal ärenden beslutar miljö- och byggnämnden själva.
Det gäller till exempel alla förhandsbesked och avslag.

6. Så fort beslutet är fattat skickar vi det till dig med post. Vi meddelar även dina grannar att du fått bygglov och kungör vårt beslut i Post och Inrikes Tidningar.

Vi skickar också en faktura till dig på avgiften för vår prövning och oftast ingår även kostnaden för start- och slutbesked.

Senast uppdaterad:

Hjälpte innehållet på den här sidan dig?