Allemansrätten

Allemansrätten är en rätt för alla människor att färdas över privat mark i naturen och att tillfälligt uppehålla sig där. Den ger oss en unik möjlighet att röra oss fritt i naturen.

Men med rätten följer krav på att du visar hänsyn och varsamhet mot natur, djurliv, markägare samt andra människor. Allemansrätten har blivit grundlagsfäst och säger i stort:

  • inte störa inte förstöra, det är principen bakom denna unika rätt
  • respektera hemfriden. Du får ta dig fram till fots, cykla, rida och tillfälligt vistas i naturen om du inte riskerar att skada gröda, skogsplantering eller annan känslig mark. Du måste respektera hemfriden och inte passera eller vistas på privat tomt
  • ta med dig skräp, en självklarhet
  • du får plocka blommor, bär och svamp, men inte om de är fridlysta

På Naturvårdsverkets webbplatskan du läsa mer om allemansrätten. Där finns också broschyrer om allemansrätten på andra språk, som till exempel nederländska, arabiska, dari, pashto samt lätt svenska. En film visar också om allemansrätten på teckenspråk.

Senast uppdaterad:

Hjälpte innehållet på den här sidan dig?