Invasiva arter

Invasiva främmande arter är arter som med människans hjälp har spridits till områden där de tidigare inte funnits. En del av dessa kan orsaka stor skada på svensk natur när de konkurrerar ut andra, inhemska arter.

I Lilla Edets kommun förekommer ett flertal invasiva främmande arter. Vanligt förekommande är exempelvis jättebalsamin (Impatiens glandulifera), parkslide (Reynoutria japonica) och jätteslide (Reynoutria sachalinensis). Det finns även bestånd med jätteloka (Heracleum mantegazzianum) och kanadensiskt gullris (Solidago canadensis). Dessa växter kan sprida sig oerhört snabbt och kan på kort tid breda ut sig med stora populationer. Blomsterlupin (Lupinys polyphyllus) räknas även den som en invasiv främmande art och kan konkurrera ut den naturliga floran om den sprider sig ut i naturen.

Signalkräfta är även den en invasiv främmande art som sprider kräftpest och hotar vår inhemska flodkräfta. Här Öppnas i nytt fönster. kan du läsa mer om kräftpest i kommunen.

Lilla Edets kommun arbetar med att ta fram en bekämpningsplan för landlevande invasiva främmande växter på kommunal mark. Ofta är bekämpningen kostsam och behöver ske över en längre tid, därför planeras insatser utifrån en riskbedömning. Arter som omfattas av EU-förteckningen Invasiva arter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. prioriteras.

Länsstyrelserna, Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten samarbetar i det regionala och nationella arbetet med invasiva arter.

Vi behöver alla hjälpas åt för att förhindra spridningen av invasiva främmande arter

Kommunen och andra fastighetsägare, verksamheter, entreprenörer och allmänheten är alla viktiga aktörer i arbetet med att motverka spridningen av invasiva främmande arter. Genom en ökad kunskap om vilka arter som är invasiva minskar risken för oavsiktlig spridning. Du kan läsa mer om de vanligaste arterna i vår kommun längre ner på denna sida.

En del av arterna är ännu inte förbjudna och går därför fortfarande att köpa i handeln. De kan dock komma att bli förbjudna i framtiden och riskerar dessutom att sprida sig utanför din trädgård - köp inte invasiva främmande arter.

Alla kan också bidra till att ge myndigheter, forskare och andra aktörer i samhället ett bättre underlag genom att rapportera förekomster av invasiva främmande arter. Om du upptäcker en invasiva främmande art - rapportera på invasivaarter.nu Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Många av arterna sprider sig från privata trädgårdar i kommunen. Upptäcker du en invasiv främmande art i din trädgård - ta bort den direkt. Det är både enklare och billigare. Undantag gäller för parkslide och jätteslide, där det ibland kan vara bättre att låta bli bekämpning. Läs mer längre ner på sidan.

Jag har en invasiv främmande art på min fastighet, vad ska jag göra?

Alla - även privatpersoner, är skyldiga att hindra spridning av de invasiva främmande arter som finns på EU:s förteckning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Detta gäller exempelvis för jättebalsamin. Vänta inte med att bekämpa dessa arter - ju längre tid man väntar, desto större kommer arbetsinsatsen att behöva bli.

Naturvårdsverket uppmuntrar till att hjälpa till att stoppa spridningen även av andra invasiva främmande arter som till exempel blomsterlupin och kanadensiskt gullris. De kan utgöra ett minst lika stort hot för biologisk mångfald och flera av dem kan komma att bli förbjudna i en nära framtid.  

Om du har en invasiv art på din tomt så är det högst troligt att dina grannar också har det. Ditt arbete kan bli ogjort om det bara är du som gör en insats. Gå samman med grannar och anordna en gemensam bekämpningsinsats. Det är både roligare och effektivare. Ta gärna kontakt med kommunens miljöenhet för rådgivning.

Var försiktig med bekämpning av parkslide

Naturvårdsverkets rekommendation är att man avstår från att bekämpa parkslide om den inte verkar sprida sig eller inte är ett problem för dig som har den på din mark.

Detta beror på att ogenomtänkt bekämpning kan leda till att beståndet sprider sig. Det krävs kunskap, ekonomiska förutsättningar samt tid för att kunna genomföra en säker bekämpning. Naturvårdsverket har på sin webbplats information om vad man ska tänka på om man ändå bestämmer sig för att bekämpa parkslide: naturvardsverket.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. hittar du också information om hur du hanterar växtavfall på ett korrekt sätt.

Senast uppdaterad:

Hjälpte innehållet på den här sidan dig?