Naturområden

I Lilla Edets kommun finns många vackra naturområden. Flera är skyddade som naturreservat och det finns även många biotopskyddsområden i våra skogar.

Förutom naturreservaten finns flera skyddsvärda områden. Det är även viktigt att komma ihåg alla småbiotoper som ofta står helt utan skydd. Småbiotoper är mindre områden som skiljer sig från det större omgivande naturområdet, exempelvis en damm eller åkerholme. Dessa är viktiga och behöver skyddas av markägare samt tas hänsyn till när ett område exploateras.

I kommunen finns det storslagen natur med högmossar, lundar, skogar, sjöar och blomstrande ådalar. Drygt sex procent av skogsarealen i Lilla Edets kommun är skyddad genom naturreservat, naturvårdsavtal eller biotopskydd. Genom naturvårdsavtal och biotopskydd skyddas mindre naturområden så att förutsättningar skapas för att antalet arter av växter och djur kan öka. I broschyren Välkommen till naturen i Lilla Edet kan du läsa mer om naturområdena.

I skogarna kring Hjärtum finns merparten av den skyddade naturen i Lilla Edets kommun. Mer om de olika naturreservaten hittar du på sidan Skyddad natur. I Lilla Edets kommun har olika lokala projekt genomförts i syfte att utveckla och bevara områden med höga skyddsvärden. Projekt pågår även för att göra områden tillgängliga för dig som vill komma ut och njuta av de natur- och kulturvärden som finns här. Det finns även en naturvårdsplan som beskriver kommunens olika naturvärden, där områden och objekt har sammanställts.

Senast uppdaterad:

Hjälpte innehållet på den här sidan dig?