Del av Tingberg 14:1 med flera

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggrätter för bostadsändamål.

Planfakta

Diarienummer: KS 2017/126
Handläggare: Linnea Andersson
Kommundel: Lödöse

Planinformation

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggrätter för bostadsändamål.

Detta har hänt i planarbetet

Planbesked lämnades 2017-03-29

Tidplan för fortsatt planarbete

Antagande: 2024

Senast uppdaterad:

Hjälpte innehållet på den här sidan dig?