Norra Gossagården

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra radhus samt en låg- och mellanstadieskola. Detaljplanen är ett första steg mot att koppla samman Lödöse med Lödöse södra station.

Planfakta

Diarienummer: KS 2018/148
Handläggare: Emma Bönnestig
Kommundel: Lödöse

Planinformation

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra radhus samt en låg- och mellanstadieskola. Detaljplanen är ett första steg mot att koppla samman Lödöse med Lödöse södra station.

Detta har hänt i planarbetet

Planbesked lämnades 2014-02-15

Tidplan för fortsatt planarbete

Samråd planeras ske april 2024
Antagande planeras årsskiftet 2024/2025

Senast uppdaterad:

Hjälpte innehållet på den här sidan dig?