Tingberg 4:26

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ytterligare byggrätter för bostadsändamål.

Planfakta

Diarienummer: KS 2021/402
Handläggare: Rikard Sporre
Kommundel: Lödöse

Planinformation

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ytterligare byggrätter för bostadsändamål.

Detta har hänt i planarbetet

Planbesked lämnades 2007-08-09

Tidplan för fortsatt planarbete

Antagande: 2024

Senast uppdaterad:

Hjälpte innehållet på den här sidan dig?