Nya skolan, friskola

Nya Skolan är en F-9 skola belägen i centrala Lilla Edet.

Nya Skolan är en friskola som erbjuder undervisning i små klasser med ett väl fungerande arbete i projekt och där eleverna tar stort eget ansvar över sitt lärande.

Skolans kunskapssyn är holistisk och i arbetslagen har man ett nära samarbete. Nya Skolan baserar undervisningen utifrån individens behov och förutsättningar där grundorganisationen utgår från en åldersblandad verksamhet, F-klass, 1-3, 4-6 och 7-9.

Att Nya Skolan ligger mitt i samhället gör också att eleverna enkelt kan ta sig från skolan till aktiviteter och studiebesök.

Om friskolor

Förutom kommunala skolor så finns även fristående skolor, även kallade friskolor. Friskolor ägs inte av kommunen, utan har en annan huvudman (ägare). En fristående skola måste ha tillstånd från Skolinspektionen för att få bedriva sin verksamhet. Friskolor finansieras genom kommunala bidrag från elevernas hemkommuner.

Senast uppdaterad:

Hjälpte innehållet på den här sidan dig?