Terminstider, lov och ledigheter

Här hittar du aktuella läsårstider och information om skolstart, skolavslutning, skollov och ledigheter för förskola och grundskola. För allmän förskola gäller särskilda terminstider, för information om dessa se längst ned på sidan.

Ansökan om ledighet

Ansökan om ledighet gör du som vårdnadshavare digitalt via Skola24.

Läsårstider

Höstterminen 2022

Höstterminen startar onsdag 17 augusti och avslutas torsdag 22 december.

Lovdagar grundskola

Höstlov: måndag 31 oktober - fredag 4 november (vecka 44)
Jullov: fredag 23 december 2022 - måndag 9 januari 2023

Studiedagar grundskolan

Torsdag 22 september
Onsdag 30 november

Stängningsdagar förskola

Måndag 15 augusti
Måndag 31 oktober
Tisdag 1 november

Stängningsdag fritidshem

Måndag 15 augusti
Måndag 31 oktober

Höstterminen startar tisdag 22 augusti och avslutas fredag 22 december.

Lovdagar grundskola

Höstlov: måndag 30 oktober - fredag 3 november (vecka 44)
Jullov: måndag 25 december 2023 - måndag 8 januari 2024

Studiedagar grundskolan

Tisdag 28 november

Stängningsdagar förskola

Måndag 21 augusti
Måndag 30 oktober
Tisdag 31 oktober

Stängningsdag fritidshem

Måndag 21 augusti
Måndag 30 oktober

Vårterminen startar tisdag 9 januari och avslutas torsdag 13 juni.

Lovdagar grundskolan

Sportlov: måndag 12 februari - fredag 16 februari (vecka 7)
Påsklov: tisdag 2 april - fredag 5 april (vecka14)
Fredag 10 maj
Fredag 7 juni

Studiedag grundskolan

Måndag 4 mars
Onsdag 8 maj

Stängningsdag förskola

Måndag 8 januari
Måndag 17 juni
Tisdag 18 juni

Stängningsdag fritidshem

Måndag 8 januari
Måndag 17 juni

Höstterminen påbörjas 20 augusti och avslutas 20 december.

Lovdagar grundskolan

Höstlov 28 oktober-1 november (v. 44)
Jullov 23 december - 7 januari 2025.

Studiedag grundskolan

27 november

Stängningsdag förskola

19 augusti
28 oktober
29 oktober

Stängningsdag fritidshem

19 augusti
28 oktober

Vårterminen påbörjas 8 januari och avslutas 13 juni.

Lovdagar grundskolan

Sportlov 10 februari-14 februari
14 april-17 april
2 maj
30 maj

Studiedag grundskolan

5 mars
28 maj

Studiedagarna under vårterminen kan komma att ändras efter att Skolverket fastställ datum för de nationella proven.

Stängningsdag förskola

7 januari
16 juni
17 juni

Stängningsdag fritidshem

7 januari
16 juni

Allmän förskola

Höstterminen 2023

Startar tisdagen den 22 augusti (v. 34) och avslutas fredagen den 22 december (v. 51)

Lovdagar hösterminen 2023
Höstlov: måndagen den 30 oktober - fredagen den 3 november (vecka 44)
Tisdagen den 28 november
Jullov: måndagen den 25 december 2023 - måndagen den 8 januari 2024


Vårterminen 2024

Startar tisdagen den 9 januari (v.2) och avslutas torsdag den 13 juni (v.24)

Lovdagar vårterminen 2024
Sportlov: måndagen den 12 februari - fredagen den 16 februari (vecka 7)
Tisdag 5 mars
Påsklov: tisdagen den 2 april - fredagen den 5 april (vecka14)
Onsdag 8 maj

Senast uppdaterad:

Hjälpte innehållet på den här sidan dig?