Skolresor och skolskjuts

Elever i förskoleklass, grundskola, anpassad grundskola och anpassad gymnasieskola kan ha rätt till kostnadsfri skolskjuts från en plats i anslutning till elevens hem, till den plats där utbildningen bedrivs och tillbaka.

Enligt skollagen är hemkommunen skyldig att ordna kostnadsfri skolskjuts om sådan behövs med hänsyn till:

  • färdvägens längd
  • trafikförhållanden
  • funktionshinder
  • annan särskild omständighet

Lilla Edets kommun ordnar skolskjuts för elever i:

  • förskoleklass med minst 2 km skolväg
  • skolår 1-3 med minst 2 km skolväg
  • skolår 4-6 med minst 3 km skolväg
  • skolår 7-9 med minst 4 km skolväg

Skolskjuts erbjuds i direkt anslutning till skolans start- och sluttider. Skolskjuts beviljas inte till och från fritidshem.

Ansökan

En ansökan ska ha inkommit till Lilla Edets kommun och ett beviljat beslut ska vara fattat och godkänt av skolskjutshandläggare för att kostnadsfri skolskjuts ska kunna erbjudas. Skolsjutsansökan är individuell prövning.

Du ansöker via länken nedan "Ansökan om skolskjuts" inför varje läsår. När du klickar på länken skickas du vidare till vår e-tjänst där du blir ombedd att legitimera dig med bank-ID.

Saknar du bank-ID kan du ansöka via blanketten "Ansökan om skolskjuts" som du finner nedan.

I första hand kommer elever som beviljas skolskjuts att åka med kommunens upphandlade skolbussar - då får eleven inget busskort utan det räcker med att ni fått beviljat ett beslut om skolskjuts. Ett skolskjutsbeslut gäller för hela läsåret.

I vissa undantagsfall får eleven ett busskort som fungerar i den ordinarie kollektivtrafiken.

Beslut krävs

Den elev som gör en helt ny ansökan och som inte åkt skolskjuts innan behöver invänta skolskjutsbeslut innan eleven kan kliva på bussen.

Endast de elever som fått skolskjutsbeslut är behöriga att åka med skolbussen.

Tidtabeller

Här hittar du tidtabeller för skolskjuts för:

Göteborgs Buss är skolskjutsentreprenör

Skolskjutsentreprenör är Göteborgs Buss. Telefonnummer till beställningscentralen är 031-65 42 00.

Skolbussarna är uppmärkta med skolbussymbol.

Annan skola än den kommunen anvisat? Skolskjuts och det fria skolvalet

Nyttjar ni rätten till det fria skolvalet och väljer en annan skola än den som kommunen har anvisat, försvinner kommunens ansvar att erbjuda skolskjuts. Det innebär att det fria skolvalet kan komma att påverka rätten till skolskjuts.

Möjligheten att i mån av plats åka med på ordinarie skolskjuts finns fortfarande kvar. Det innebär att om ni inte kan nyttja ordinarie skolskjuts, behöver ni själva ordna transport för era barn till och från den skola ni valt via fria skolvalet.

Föreligger särskilda skäl så finns möjligheten att söka skolskjuts av särskilda skäl.

När du flyttar till annan kommun

När du flyttar från Lilla Edets kommun behöver du ansöka om nytt busskort i din nya hemkommun.

Spara ditt busskort över sommarlovet

Tänk på att aldrig kasta ditt busskort när terminen är slut för sommaren. Det fungerar inte över sommarlovet, men när terminen börjar igen kan du åka på det fram till 15 september och det är inte säkert att du hinner få ditt nya busskort innan dess.

Senast uppdaterad:

Hjälpte innehållet på den här sidan dig?