Vanliga frågor och svar om skolskjuts

Här hittar du vanliga frågor och svar om skolskjuts.

Lilla Edets kommun ordnar skolskjuts för elever i:

  • förskoleklass med minst 2 km skolväg
  • skolår 1-3 med minst 2 km skolväg
  • skolår 4-6 med minst 3 km skolväg
  • skolår 7-9 med minst 4 km skolväg

Skolskjuts erbjuds i direkt anslutning till skolans start- och sluttider.

Ansökan för skolskjuts ligger på webbsidan Skolresor och skolskjuts.

I första hand kommer elever som beviljas skolskjuts att åka med kommunens upphandlade skolbussar, då får eleven inget busskort. I vissa undantagsfall får eleven ett busskort som fungerar i den ordinarie kollektivtrafiken.

Skolskjuts erbjuds till elever som går i förskoleklass, grundskola, anpassad grundskola samt anpassad gymnasieskola och som uppfyller kriterierna för att bli beviljad skolskjuts.

Skolskjutsen är kostnadsfri.

För elever som åker med kommunens upphandlade skolbussar behövs inget färdbevis. Skulle eleven istället ha fått ett busskort som gäller i den ordinarie kollektivtrafiken behöver busskortet tas med på resan som färdbevis.

Ansökan och uppsägning

Ansökan om skolskjuts görs via kommunens e-tjänst Skolresor och skolskjuts. Vid avsaknad av Bank-ID eller om det föreligger skyddade personuppgifter görs ansökan via blankett som du hittar här.

Ansökan inför kommande läsår önskar vi få in senast vecka 21.

Det går också bra att ansöka om skolskjuts under pågående läsår och handläggningstiden är då cirka 14 dagar.

Om ditt barn inte längre behöver skolskjuts måste detta meddelas till skolskjutsadministratör.

stephanie.melin@lillaedet.se
Telefon: 0520-65 95 60

Handläggningstiden är cirka 14 dagar och svar på din ansökan skickas via e-tjänsten, eller om du ansökt med blankett via post.

Vid ansökan av särskilda skäl kan handläggningstiden vara längre än 14 dagar.

Ja. Även om ditt barn har blivit beviljad skolskjuts tidigare läsår måste alltid en ny ansökan skickas in under vårterminen inför kommande läsår. Vi önskar att ny ansökan inför kommande läsår skickas in senast vecka 21.

Kontaktuppgifter

För frågor gällande skolskjuts är du välkommen att kontakta skolskjutsadministratör.

stephanie.melin@lillaedet.se
Telefon: 0520-65 95 60

Skolskjutsentreprenör är Göteborgs Buss.

Telefonnummer: 031-65 42 00.

Övriga frågor

Skolskjuts erbjuds i direkt anslutning till skolans start- och sluttider. Skolskjuts beviljas inte till och från fritidshem.

Skolskjuts erbjuds i direkt anslutning till skolans start- och sluttider. Skolskjuts beviljas inte till och från fritidshem.

Det går däremot bra att kombinera både skolskjuts och fritidshem om barnet endast nyttjar fritidshemmet deltid, det vill säga antingen förmiddag eller eftermiddag. Barnet kan då till exempel åka med skolskjutsen till skolan på morgonen, men avstå från skolskjutsen hem och istället gå till eftermiddagsfritids.

Nyttjar ni rätten till det fria skolvalet och väljer en annan skola än den som kommunen har anvisat, försvinner kommunens ansvar att erbjuda skolskjuts.

Möjligheten att i mån av plats åka med på ordinarie skolskjuts finns fortfarande kvar. Det innebär att om ni inte kan nyttja ordinarie skolskjuts, behöver ni själva ordna transport för era barn till och från den skola ni valt via fria skolvalet.

Föreligger särskilda skäl finns möjligheten att söka skolskjuts av särskilda skäl.

Tidtabeller för kommunens upphandlade skolbussar hittar du på webbsidan Skolresor och skolskjuts.

Tidtabeller och hållplatser för kommunens upphandlade skolbussar hittar du på webbsidan Skolresor och skolskjuts.

Ta kontakt med Göteborgs busscentral, telefonnummer: 031-65 42 00.

Det går bra att ha olika skolskjuts för barn vid växelvis boende. För att ansöka ansöker du via kommunens e-tjänst eller via blankett som heter "Ansökan om skolskjuts vid växelvis boende". Blanketten hittar du på Skolresor och skolskjuts.

Senast uppdaterad:

Hjälpte innehållet på den här sidan dig?