Återvinningscentralen

På återvinningscentralen (ÅVC) i Göta kan du som bor i Lilla Edets kommun lämna sorterat grovavfall, trädgårdsavfall, el- och elektronikavfall, vitvaror, återvinningsmaterial samt farligt avfall.

På ÅVC lämnar du ditt sorterade avfall i olika containrar. ÅVC är öppen för personbilar och lätta lastbilar lastade med högst 2 kubikmeter avfall. Du behöver ett ÅVC-kort, ett passerkort, för att komma in på området. Tänk på att ÅVC endast tar emot avfall i genomskinliga säckar. Detta för att underlätta att sortera rätt och därmed öka miljönyttan.

Du som har ett avfallsabonnemang i kommunen har 24 avgiftsfria besök på ÅVC per år. Därefter kostar varje besök 337,50 kr. Tänk på att du behöver ha med dig ditt passerkort för att komma in på området.

Ordinarie öppettider för privatpersoner och verksamheter

Veckodag

Tid

Måndag

Stängt

Tisdag - onsdag

Kl. 13-19

Torsdag - lördag

Kl. 9-15

Söndag

Stängt

Avvikande öppettider för privatpersoner och verksamheter

Datum

Tid

Onsdag 5 juni

kl. 13-17

Torsdag 6 juni (Nationaldagen)

Stängt

Torsdag 20 juni

kl. 9-13

Fredag 21 juni (Midsommarafton)

Stängt

Lördag 22 juni (Midsommardagen)

Stängt

Hitta på ÅVC

Karta över återvinningscentralen i Göta

Alla som har avfallsabonnemang får ett passerkort till återvinningscentralen per hushåll. Passerkortet är en värdehandling som följer fastigheten eller lägenheten.

Beställning av passerkort

Om det saknas ett passerkort när du som fastighetsägare flyttar in i din bostad, mejla avfall@lillaedet.se för att beställa ett nytt kort. Det går också att besöka Medborgarservice i kommunhuset för att beställa ett kort. När du sedan fått meddelande om att ditt nya kort är klart kan du hämta det hos personalen på ÅVC. Kostnaden faktureras då den tidigare ägaren.

Förlust av passerkort

Vid förlust av passerkortet kan du få ett nytt för 130 kronor, inklusive moms. Mejla till avfall@lillaedet.se för att anmäla förlusten och beställa ett nytt. När du sedan fått meddelande om att ditt nya kort är klart kan du hämta det hos personalen på ÅVC. Om det saknas ett passerkort när du som fastighetsägare flyttar in i din bostad, gör du på samma sätt som ovan. Kostnaden faktureras då den tidigare ägaren.

Om du hyr din bostad vänder du dig till din hyresvärd, som i sin tur kontaktar avfall- och återvinningsenheten för beställning av passerkort. Om du bor bor i bostadsrätt kontaktar du din bostadsrättsförening.

  • Det är inte tillåtet att ta med sig avfall från återvinningscentralen som lämnats av andra (utom det som finns i återbruket).
  • Varning för fordon i rörelse. Se upp!!
  • Städa runt platsen där du lämnat avfall. Det finns städredskap att låna.
  • Fråga personalen om du behöver hjälp med sortering eller övriga frågor.
  • Personalen har rätt att kontrollera ditt avfall för att kunna hjälpa dig att sortera och de har rätt att avvisa besökare som inte följer anvisningarna.
  • Du kan inte räkna med att få bärhjälp av personalen.
  • In på ÅVC är du välkommen med personbil med släp eller lätt lastbil 3,5 ton.
  • Tomgångskörning är förbjuden och du får köra i max 5 km/h på området.

Sedan mars 2023 erbjuds verksamheter inom Lilla Edets kommun möjligheten att lämna avfall på återvinningscentralen.

Inför din verksamhets första besök på ÅVC behöver du registrera verksamheten som kund. Därefter får du inom tre arbetsdagar en bekräftelse på att din verksamhet är registrerad samt kundnummer via e-post.

För att få lämna avfall på ÅVC ska en grundavgift för verksamheten betalas. Taxan för grundavgiften för verksamheten är 491 kronor per år (exklusive moms). Därtill tillkommer en besöksavgift som faktureras. Vid avlämning av farligt avfall är besöksavgiften 374 kr per besök (exklusive moms) och vid avlämning som ej innehåller något farligt avfall är besöksavgiften 220 kr per besök (exklusive moms).

Vi fakturerar inte för besök där endast förpackningar och/eller elektronik lämnas.

Detta får verksamheter lämna på ÅVC:

Verksamheter kan lämna samma typer av avfall (avfall som normalt förekommer i hushåll) och samma mängder som privatpersoner, men ett undantag. Detta är däck utan fälg.

Registrering av avfall

Farligt avfall
Om du vill lämna farligt avfall behöver du inför besöket på ÅVC registrera ditt avfall i appen "Verksamhetsavfall" (MBH Group AB). Du får då en QR-kod som du visar upp för personalen när du kör in på ÅVC.

Övrigt avfall
Vid infart på ÅVC behöver du uppge vilka typer av avfall och mängder du vill lämna. Du kan välja mellan att lämna dokumentet på plats eller maila informationen i förväg till avfall@lillaedet.se, märk mailet med ditt kundnummer.

På återvinningscentralen hittar du också Återbruket, en avdelning där du kan lämna hela och fungerande saker som du själv inte har nytta av längre. Kanske hittar du i stället på Återbruket något som du skulle ha användning av. Saker från Återbruket tar du kostnadsfritt med dig. Återbruket är öppet på återvinningscentralens ordinarie öppettider.

Mängden för avlämning av flytande farligt avfall på återvinningscentralen ändrades från och med 1 juli 2021 till en begränsning på max 10 liter per behållare och max 20 liter per besök. Med flytande farligt avfall menas exempelvis diesel, bensin, glykol, bromsvätska och spillolja. Behållarna ska vara tydligt uppmärkta med information om vad de innehåller.

Behållare för insamling av kläder hittar du utanför ÅVC-området, vid entrén.

När du lämnar invasiva växter, exempelvis parkslide, på återvinningscentralen är det viktigt att du packat in växterna i dubbelt lager av plast och förslutit väl.

Kontakta personalen när du kommer till återvinningscentralen så hjälper de dig att lämna växterna på rätt sätt och på rätt plats.

Återvinningscentralen har inte tillstånd att ta emot animaliska biprodukter. Avlidna produktionsdjur får därför inte lämnas in på återvinningscentralen, utan ska skickas till destruktion via Svensk Lantbrukstjänst. Döda sällskapsdjur samt avfall från husbehovsslakt om högst 3 kg kan du slänga i det gröna restavfallskärlet du har hemma. Avfallet ska då vara väl förpackat.

Lilla Edets kommun tar inte emot ensilageplast (balplast), varken på återvinningscentralen eller i ditt avfallskärl. Ensilaget innehåller främmande föremål och får därmed inte blandas med plasten vi skickar vidare till återvinning. Ensilageplasten lämnar du till ett materialbolag som ansvarar för insamling. Läs mer på SvepReturs webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Det finns möjlighet att lämna asbest och eternit på ÅVC. Tänk på att avfallet måste vara inplastat och tejpat. Det finns inga krav på mått men maxvikt på 25 kg per enhet gäller.

Senast uppdaterad:

Hjälpte innehållet på den här sidan dig?