Taxor och avgifter - Avfallstjänster

Nedan hittar du de vanligaste avgifterna och taxorna för kommunens avfallstjänster 2023. I ett abonnemang ingår förutom hämtning av hushållsavfall vid fastigheten transport och omhändertagande av avfallet, tillgång till återvinningscentralen i Göta (ÅVC), kundservice och fakturering.

Fakturering

Fakturering för avfallsabonnemang sker fyra gånger per år för året-runt-abonnemang och två gånger per år för sommarabonnemang.

Vill du istället få din faktura varje månad tar du kontakt med avfall och återvinningsenheten. Kravet för att få månadsfaktura är att fakturan distribueras som E-faktura direkt till din internetbank.

Fler taxor och avgifter

Observera att tabellerna nedan endast visar de vanligaste taxorna och avgifterna. Komplett taxedokument finns i pdf-format på sidan Avgifter och taxor.

Grundavgift


Avgift per år inkl. moms

En- och tvåfamiljshus

1 179,10 kr

Fritidshus

590,20 kr

Lägenhet

590,20 kr

Verksamhet

590,20 kr

En grundavgift för hushållsavfall betalas alltid per hushåll och/eller per verksamhet. Därutöver tillkommer kostnaden för valt abonnemang. Du ser dina valmöjligheter i tabellerna nedan.

Avfallshämtning restavfall

Abonnemang

Hämtningsintervall

Avgift per år (inkl. moms)

Helår 140 l kärl

Varannan vecka

1667,50 kr

Helår 140 l kärl

Var fjärde vecka

833,75 kr

Helår 190 l kärl

Varannan vecka

2 265,00 kr

Helår 190 l kärl

Var fjärde vecka

1 132,50 kr

Sommar 140 l kärl

Varannan vecka

832,50 kr

Sommar 140 l kärl

Var fjärde vecka

416,25 kr

Sommar 190 l kärl

Varannan vecka

1 132,50 kr

Sommar 190 l kärl

Var fjärde vecka

566,25 kr

Avfallshämtning matavfall

Abonnemang

Hämtningsintervall

Avgift per år (inkl moms)

Helår 140 l kärl

Varannan vecka

416,00 kr

Sommar 140 l kärl

Varannan vecka

209,30 kr

Kompost*

-

0 kr

* Kräver anmälan om kompostering och godkännande av samhällsnämnden.

Du kan ansöka om att dela avfallskärl med en eller flera grannar. Vid delning delas abonnemangsavgiften lika mellan de som delar.

Hämtningsperioden för sommarabonnemang är 1 maj - 30 september.

Extra tjänster

Tjänst

Avgift (inkl. moms)

Byte av kärlstorlek eller utkörning av nytt kärl, per fastighet och tillfälle.
(Behöver inte betalas under de två första månaderna efter nyinflyttning.)

390,00 kr

Avgift per besök till ÅVC efter 24 avgiftsfria besök till ÅVC per kalenderår och per hushåll.

325,00 kr

Avgift per besök till ÅVC för verksamhet

325,00 kr

Ersättningskort vid förlust av passerkort till ÅVC

260,00 kr

Hämtning per transport av övrigt hushållsavfall, till exempel skrymmande avfall, där så är skäligt.

2 498,60 kr

Extra tömning ett styck avfallskärl, inom tre arbetsdagar.

332,80 kr

Viss extrautrustning till avfallskärl, till exempel speciella lock eller lås.

1 205,10 kr

Utlåning av avfallskärl, 140 liter, för tillfälligt behov. Per kärl och per påbörjad sjudagarsperiod. En tömning ingår i priset.

898,30 kr

Utlåning av evenemangskärl, 660 liter flerfack, för tillfälligt behov. Per kärl och per påbörjad sjudagarsperiod. En tömning ingår i priset.

1 085,50 kr

Senast uppdaterad:

Hjälpte innehållet på den här sidan dig?