Taxor och avgifter - Avfallstjänster

Nedan hittar du de vanligaste avgifterna och taxorna för kommunens avfallstjänster 2022. I ett abonnemang ingår förutom hämtning av hushållsavfall vid fastigheten transport och omhändertagande av avfallet, tillgång till återvinningscentralen i Göta (ÅVC), kundservice och fakturering.

Fakturering

Fakturering för avfallsabonnemang sker fyra gånger per år för året-runt-abonnemang och två gånger per år för sommarabonnemang.

Vill du istället få din faktura varje månad tar du kontakt med enheten för avfall och återvinning. Kravet för att få månadsfaktura är att fakturan distribueras som E-faktura direkt till din internetbank.

Fler taxor och avgifter

Observera att tabellerna nedan endast visar de vanligaste taxorna och avgifterna. Komplett taxedokument finns i pdf-format på sidan Avgifter och taxor.

Grundavgift


Avgift per år inkl. moms

En- och tvåfamiljshus

1 133,75 kr

Fritidshus

567,50 kr

Lägenhet

567,50 kr

Verksamhet

1 133,75 kr

En grundavgift för hushållsavfall betalas alltid per hushåll och/eller per verksamhet. Därutöver tillkommer kostnaden för valt abonnemang. Du ser dina valmöjligheter i tabellerna nedan.

Avfallshämtning innan matavfallsinsamling införts hos dig

Abonnemang

Hämtningsintervall

Avgift per år (inkl. moms)

Helår 140 l kärl

Varannan vecka

1 478,75 kr

Helår 140 l kärl

Var fjärde vecka

556,25 kr

Helår 190 l kärl

Varannan vecka

2 007,50 kr

Helår 190 l kärl

Var fjärde vecka

752,50 kr

Sommar 140 l kärl

Varannan vecka

570,00 kr

Sommar 140 l kärl

Var fjärde vecka

213,75 kr

Sommar 190 l kärl

Varannan vecka

773,75 kr

Sommar 190 l kärl

Var fjärde vecka

291,25kr

Avfallshämtning efter att matavfallsinsamling införts hos dig

Abonnemang

Hämtningsintervall

Avgift per år (inkl. moms)

Helår 140 l kärl

Varannan vecka

2 001,25 kr

Helår 140 l kärl

Var fjärde vecka

801,25 kr

Helår 190 l kärl

Varannan vecka

2 722,50 kr

Helår 190 l kärl

Var fjärde vecka

1 088,75 kr

Sommar 140 l kärl

Varannan vecka

1 002,50 kr

Sommar 140 l kärl

Var fjärde vecka

400,00 kr

Sommar 190 l kärl

Varannan vecka

1 361,25 kr

Sommar 190 l kärl

Var fjärde vecka

545,00 kr

Avfallshämtning matavfall/kompost

Abonnemang

Hämtningsintervall

Avgift per år (inkl moms)

Helår 140 l kärl

Varannan vecka

400,00 kr

Sommar 140 l kärl

Varannan vecka

201,25 kr

Hemkompost*

-

0 kr

* Kräver anmälan om kompostering och godkännande av samhällsnämnden.

Du kan ansöka om att dela avfallskärl med en eller flera grannar. Vid delning delas abonnemangsavgiften lika mellan de som delar.

Hämtningsperioden för sommarabonnemang är 1 maj - 30 september.

Extra tjänster

Tjänst

Avgift (inkl. moms)

Byte av kärlstorlek eller utkörning av nytt kärl, per fastighet och tillfälle.
(Behöver inte betalas under de två första månaderna efter nyinflyttning.)

375,00 kr

Avgift per besök till ÅVC efter 24 avgiftsfria besök till ÅVC per kalenderår och per hushåll.

312,50 kr

Ersättningskort vid förlust av passerkort till ÅVC

250,00 kr

Hämtning per transport av övrigt hushållsavfall, till exempel skrymmande avfall, där så är skäligt.

2 402,50 kr

Extra tömning ett styck avfallskärl, inom tre arbetsdagar.

320,00 kr

Viss extrautrustning till avfallskärl, till exempel speciella lock eller lås.

1 158,75 kr

Utlåning av avfallskärl, 140 liter, för tillfälligt behov. Per kärl och per påbörjad sjudagarsperiod. En tömning ingår i priset.

863,75 kr

Utlåning av evenemangskärl, 660 liter flerfack, för tillfälligt behov. Per kärl och per påbörjad sjudagarsperiod. En tömning ingår i priset.

1 043,75 kr

Senast uppdaterad:

Hjälpte innehållet på den här sidan dig?