Taxor och avgifter - Avfallstjänster

Nedan hittar du de vanligaste avgifterna och taxorna för kommunens avfallstjänster 2024. I ett abonnemang ingår förutom hämtning av hushållsavfall vid fastigheten transport och omhändertagande av avfallet, tillgång till återvinningscentralen i Göta (ÅVC), kundservice och fakturering.

Fakturering

Fakturering för avfallsabonnemang sker fyra gånger per år för året-runt-abonnemang och två gånger per år för sommarabonnemang.

Vill du istället få din faktura varje månad tar du kontakt med avfall och återvinningsenheten. Kravet för att få månadsfaktura är att fakturan distribueras som E-faktura direkt till din internetbank.

Fler taxor och avgifter

Observera att tabellerna nedan endast visar de vanligaste taxorna och avgifterna. Komplett taxedokument finns i pdf-format på sidan Avgifter och taxor.

Grundavgift


Avgift per år inkl. moms

En- och tvåfamiljshus

1 226,25 kr

Fritidshus*

613,75 kr

Lägenhet

613,75 kr

Verksamhet**

613,75 kr

En grundavgift för kommunalt avfall betalas alltid för varje en- och tvåfamiljshus, fritidshus*, lägenhet och verksamhet**. Därutöver tillkommer kostnaden för valt abonnemang. Du ser dina valmöjligheter i tabellerna nedan.

*Fritidshus avser hushåll där ingen är folkbokförd.
**Verksamhet som ger upphov till kommunalt avfall.

Avfallshämtning restavfall

Abonnemang

Hämtningsintervall

Avgift per år (inkl. moms)

Helår 140 l kärl

Varannan vecka

1733,75 kr

Helår 140 l kärl

Var fjärde vecka

867,50 kr

Helår 190 l kärl

Varannan vecka

2 355,00 kr

Helår 190 l kärl

Var fjärde vecka

1 177,50 kr

Sommar 140 l kärl

Varannan vecka

866,25 kr

Sommar 140 l kärl

Var fjärde vecka

432,50 kr

Sommar 190 l kärl

Varannan vecka

1 177,50 kr

Sommar 190 l kärl

Var fjärde vecka

588,75 kr

Avfallshämtning matavfall

Abonnemang

Hämtningsintervall

Avgift per år (inkl moms)

Helår 140 l kärl

Varannan vecka

432,50 kr

Helår 140 l kärl

Varje vecka v.26 - v.34.

Varannan vecka övriga delen av året.

562,25 kr

Sommar 140 l kärl

Varannan vecka

217,50 kr

Sommar 140 l kärl

Varje vecka v.26 - v.34.

Varannan vecka övriga delen av året.

282,75 kr

Kompost*

-

0 kr

* Kräver anmälan om kompostering och godkännande av miljöenheten.

Du kan ansöka om att dela avfallskärl med en eller flera grannar. Vid delning delas abonnemangsavgiften lika mellan de som delar.

Hämtningsperioden för sommarabonnemang är maj - september.

Extra tjänster

Tjänst

Avgift (inkl. moms)

Byte av kärlstorlek eller utkörning av nytt kärl, per fastighet och tillfälle.
(Behöver inte betalas under de två första månaderna efter nyinflyttning.)

405,00 kr

Att du själv kommer till återvinningscentralen i Göta och hämtar ett nytt kärl eller byter kärl.
(Behöver inte betalas under de två första månaderna efter nyinflyttning.)

202,50 kr

Avgift per besök till ÅVC efter 24 avgiftsfria besök till ÅVC per kalenderår och per hushåll.

337,50 kr

Ersättningskort vid förlust av passerkort till ÅVC

130,00 kr

Avgift per besök till ÅVC för verksamhet, där inget farligt avfall förekommer.

375,00 kr

Avgift per besök till ÅVC för verksamhet, där farligt avfall förekommer.

467,50 kr

Avgift per besök till ÅVC för verksamhet, där enbart elektronik eller förpackningar förekommer.

0 kr

Abonnemang för hämtning av trädgårdsavfall i ett 370 l kärl med hämtning varannan vecka. Totalt 11 hämtningar ingår. Hämtning påbörjas i maj.

820,00 kr

Hämtning per transport av övrigt hushållsavfall, till exempel skrymmande avfall, där så är skäligt.

2 598,75 kr

Extra tömning ett styck avfallskärl, inom tre arbetsdagar.

346,25 kr

Extra tömning av ett restavfallskärl och ett matavfallskärl, inom tre arbetsdagar.

390,00 kr

Extrautrustning till avfallskärl: Lås.

Exklusive kostnad för byte av kärl, utkörning eller hämtning av kärl.

625,00 kr

Extrautrustning till avfallskärl: Lock i lock.

375,00 kr

Utlåning av avfallskärl, 140 liter, för tillfälligt behov. Per kärl och per påbörjad sjudagarsperiod. En tömning ingår i priset.

935,00 kr

Utlåning av kärl, 660 liter, för tillfälligt behov. Per kärl och per påbörjad sjudagarsperiod. En tömning ingår i priset.

1 128,75 kr

Senast uppdaterad:

Hjälpte innehållet på den här sidan dig?