Återvinningsstationer

På återvinningsstationerna lämnar du dina förpackningar av papper, plast, metall och glas. Det är Förpackningsinsamlingen AB, FTI, som ansvarar för återvinningsstationerna.

FTI ansvarar för att tömma och städa återvinningstationerna. Kontakta FTI om:

  • någon container är full
  • någon återvinningsstation är skräpig
  • du vill veta när din närmaste återvinningsstation töms och städas.

Återvinningsstationerna är utplacerade på allmän plats i kommunen. De står ofta vid butiker, besinstationer eller i bostadsområden.

Karta för att se var återvinningsstationerna finns hittar du på FTIs webbplats.

Kommunen tar över insamlingen av förpackningar

Enligt ett regeringsbeslut ska kommunerna ta över ansvaret för insamlingen av hushållens förpackningar från FTI (Förpackningsinsamlingen) från och med 1 januari 2024.

Lilla Edets kommun tar då över de befintliga återvinningsstationerna och planerar i dagsläget inte att ta bort någon station. Så du som kommuninvånare kan lämna dina förpackningar på samma plats och på samma sätt som tidigare.

Skillnaden blir att du från och med 1 januari 2024 rapporterar om fulla containrar och nedskräpning på återvinningsstationerna till Lilla Edets kommun istället för till FTI. Detta gör du då antingen via appen ”Ett bättre Lilla Edet Öppnas i nytt fönster.” eller genom att ta kontakt med avfalls- och återvinningsenhetens kundtjänst.

Klicka här för att läsa mer Öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad:

Hjälpte innehållet på den här sidan dig?