Återvinningsstationer

På återvinningsstationerna lämnar du dina förpackningar av papper, plast, metall och glas. Det är Förpackningsinsamlingen AB, FTI, som ansvarar för återvinningsstationerna.

FTI ansvarar för att tömma och städa återvinningstationerna. Kontakta FTI om:

  • någon container är full
  • någon återvinningsstation är skräpig
  • du vill veta när din närmaste återvinningsstation töms och städas.

Återvinningsstationerna är utplacerade på allmän plats i kommunen. De står ofta vid butiker, besinstationer eller i bostadsområden.

Karta för att se var återvinningsstationerna finns hittar du på FTIs webbplats.

Senast uppdaterad:

Hjälpte innehållet på den här sidan dig?