Skrotbilar

Att ställa skrotbilar i naturen innebär nedskräpning vilket kan bedömas som brottslig gärning. Skrotbilar kan även läcka oljor och avge andra miljöfarliga ämnen som riskerar att skada vår gemensamma miljö.

Lilla Edets kommun ansvarar för att forsla bort skrotbilar som står på kommunal mark. Däremot har Lilla Edets kommun ingen skyldighet att forsla bort skrotbilar som står på privat mark, då det är fastighetsägarens ansvar.

För auktoriserade bilskrotar, som inte ingår i bilproducenternas nätverk, gäller att du själv gör upp affären för skrotningen. Du kan inte garanteras en kostnadsfri mottagning. Alla mottagningsställen har rätt att begära ersättning för att skrota en bil som saknar värdefulla komponenter som exempel motor, växellåda och/eller katalysator.

Läs om hur du gör när du avregistrerar ett fordon på Transportstyrelsens webbplats.

Senast uppdaterad:

Hjälpte innehållet på den här sidan dig?