Avfallssortering

Det mesta av vårt hushållsavfall kan återvinnas. För att avfallet ska kunna behandlas på ett miljöriktigt sätt är det viktigt att det sorteras rätt från början. Sortera ditt avfall och minska din klimaktpåverkan genom de energivinster som görs när material återvinns.

Det första du bör tänka på vid avfallssortering är om det omfattas av det så kallade producentansvaret. Produkter som omfattas av producentansvaret ska lämnas tillbaka till inköpsstället eller till särskild plats där det kan tas emot. Som exempel lämnas förpackningar till återvinningsstationerna. Producenterna ska se till att de sorterade materialen samlas in och tas om hand på ett miljömässigt riktigt sätt.

Producentansvaret gäller för:

 • bilar med tillbehör
 • läkemedel
 • batterier
 • elektriska/elektroniska apparater som inte är fast installerad,
 • förpackningar,
 • radioaktivt avfall,
 • glödlampor/lysrör

Enligt ett regeringsbeslut ansvarar kommunerna från och med 2022 för insamlingen och återvinningen av returpapper. Beslutet innebär att det så kallade producentansvaret för returpapper avskaffas och ger kommunerna möjlighet att utforma insamlingen efter de lokala förutsättningarna.

Ändringen gäller bara returpapper och sker som en följd av regeringens beslut att producentansvaret för returpapper ska upphöra. Producentansvaret för förpackningar kvarstår, och här blir inga ändringar vad gäller insamlingen.

Papper och tidningar lämnar du även fortsättningsvis på återvinningsstationerna eller återvinningscentralen i Göta.

Det förekommer också att idrottsföreningar samlar in papper och tidningar. Datum för insamling bestäms av respektive idrottsförening. Bland annat samlar Hjärtums IS in papper och tidningar i container utanför Hjärtums förskola.

Sortera rätt

Det här ska läggas i kärlet för returpapper:

 • tidningar av alla slag, även veckotidningar med glansiga omslag
 • kataloger
 • reklamblad, broschyrer och andra trycksaker
 • skriv- och ritpapper
 • pocketböcker

Tänk på att ta bort plastomslag, de lägger du i plaståtervinningen. Häftklamrar, spiraler och liknande behöver du inte ta bort från tidningar eller block. De avskiljs med magneter och skickas till metallåtervinning.

Kuvert och post it-lappar läggs i vanliga soppåsen, liksom inbundna böcker som inte kan lämnas till återanvändning, omslagspapper läggs bland pappersförpackningar.

Restavfall är det avfall som blir kvar efter att du har sorterat ut förpackningar, matavfall, grovavfall, elavfall och farligt avfall.

Exempel på vad du kan kasta i restavfallskärlet (gröna kärlet);

 • fimpar, tobak och snus
 • ljusstumpar
 • utnötta kläder och skor
 • kuvert och post-it-lappar
 • kattsand
 • tandborste och trasiga plastleksaker som inte innehåller batterier
 • disktrasor
 • enstaka trasigt dricksglas och porslin
 • tops, blöjor, bindor och kondomer.

I återvinningsguiden sopor.nu Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. hittar du ytterligare information om hur ditt avfall ska sorteras.

Matolja från fritering eller olika inläggningar hälls först i en pappersförpackning med skruvkork eller liknande och sedan i restavfall. Du kan även lämna det på återvinningscentralen. Spola aldrig ner olja och matfett i diskhon.

Hjälp oss genom att packa ditt avfall på rätt sätt

När vi ska hämta ditt restavfall är det viktigt att det är väl packat, i till exempel en plastpåse som är ordentligt hopknuten med en dubbelknut. På så sätt undviker vi att skräpa ner när vi hämtar avfallet. Särskilt viktigt är det att knyta ihop påsen med dubbelknut om påsen innehåller aska, slipdamm, sot och sågspån som kan skapa andningsproblem för vår personal.

Det är viktigt att inget annat avfall än matavfall läggs i matavfalls kärlet (bruna kärlet). Annat avfall kan förstöra rötningsprocessen eller fastna i förbehandlingen när matavfallet ska bli biogas och biogödsel.

Exempel på vad som räknas som matavfall

 • Alla slags matrester, både tillagade, råa och gamla
 • Gammal mat med utgånget datum
 • Benrester från kött, fisk och fågel
 • Frukt- och grönsaksrester samt skal
 • Ägg och äggskal
 • Torrvaror (mjöl, kryddor, ströbröd, konserverad mat med mera)
 • Bröd av alla slag
 • Tepåsar, te och kaffesump
 • Stelnat stekfett och margarin
 • Godis, snacks (popcorn, chips, ostbågar med mera)
 • Kosttillskott, proteinpulver, bantningspulver
 • Katt- och hundmat (både blötmat och torrfoder)
 • Kaffefilter, hushållspapper och servetter går också bra.

Exempel på vad som inte är matavfall

 • Matförpackningar av alla slag (plast, tuber, aluminium med mera)
 • Krukväxter, snittblommor och trädgårdsavfall
 • Tobak, fimpar och snus
 • Tuggummi/nikotintuggummi
 • Medicin (lämnas till apoteket)
 • Glasspinnar och ätpinnar
 • Bomull, bindor, tamponger och våtservetter
 • Jord, sand, kattsand, djurströ och djurspillning
 • Grillkol, aska och stearin
 • Stora mängder fallfrukt (kan lämnas på återvinningscentralen i Göta).

Senast uppdaterad:

Hjälpte innehållet på den här sidan dig?