Förskola på Södra Stallgärdet

Syftet med planen är att möjliggöra förskola i anslutning till Ström, Lilla Edet.

Planfakta

Diarienummer: KS 2021/48
Handläggare: Emma Bönnestig
Kommundel: Ström

Detta har hänt i planarbetet

Planbesked lämnades 2021-02-15
Beslut om samråd 2021-11-30
Beslut om granskning 2022-11-16
Beslut om antagande 2023-06-21

Tidplan för fortsatt planarbete

Samråd: 17 december 2021 - 17 januari 2022
Granskning: 24 november 2022 - 15 december 2022
Antagande: juni 2023
Sista dag för överklagan: 24 juli 2023

Handlingar

Senast uppdaterad:

Hjälpte innehållet på den här sidan dig?