Matavfallsinsamling

Insamlingen av matavfall införs för att uppnå nationella och lokala miljömål och därmed miljönytta. Enligt ett regeringsbeslut ska alla kommuner erbjuda separat matavfallsinsamling senast 31 december 2023.

Sedan tidigare är matavfallsinsamling införd i flerfamiljshus och verksamheter i Lilla Edets kommun. Sedan 2021 sker införandet även succesivt hos privatpersoner som bor i villa. Detta arbete beräknas vara klart under 2022. Du som bor i villa kommer få information hemskickad via brev när införandet närmar sig i ditt område.

Nedan får du svar på de vanligaste frågorna om införandet av matavfallsinsamlingen. Bland annat varför matavfallsinsamlingen införs, hur du påverkas, vad som händer med matavfallet och om miljönyttan med att sortera ut sitt matavfall.

Vanliga frågor och svar

Införandet

Det införs för att uppnå nationella och lokala miljömål och därmed miljönytta. Matavfallet rötas i en biogasanläggning där det blir biogas och biogödsel. Biogasen ersätter bensin och diesel och minskar på så vis växthuseffekten. Biogödsel ersätter konstgödsel och används som växtnäring på åkermark där ny mat odlas. Mat blir ny mat!

Enligt ett regeringsbeslut ska alla kommuner erbjuda separat matavfallsinsamling senast 31 december 2023. Enligt de nationella miljömålen ska minst 50 procent av matavfallet från hushåll behandlas biologiskt.

Sedan tidigare är matavfallsinsamling införd i flerfamiljshus och verksamheter i Lilla Edets kommun. Sedan 2021 sker införandet även succesivt hos privatpersoner som bor i villa. Detta arbete beräknas vara klart under 2022. Du som bor i villa kommer få information hemskickad via brev när införandet närmar sig i ditt område.

Hur det går till

Kommunen tillhandahåller papperspåsar, påshållare och brunt matavfallskärl.

Till dig som bor i villa delas matavfallspåsar och påshållare ut tillsammans med det bruna kärlet. När du behöver nya matavfallspåsar lägger du en påse mellan locket och kärlet. Då lämnar chauffören en ny bunt samtidigt som hen hämtar ditt avfall.

Till dig som bor i lägenhet eller hyr din verksamhetslokal delas papperspåsar och påshållare ut av din hyresvärd/bostadsrättsförening.

Ditt matavfall lägger du i papperspåsen. Inomhus förvarar du matavfallspåsen i påshållaren. Påsen läggs sedan i matavfallskärlet (det bruna). Observera att det endast är kommunens papperspåsar för matavfall som får läggas i matavfallskärlet, använd aldrig plastpåsar till matavfallet.

Illustration som visar hur matavfallspåsen används

Det vanliga är att matavfallet hämtas varannan vecka, men vid flerbostadshus och verksamheter finns möjlighet till hämtning varje vecka.

Insamlingen sker antingen med fordon som har ett fack, under rutter där enbart matavfall samlas in, eller med ett fordon, med två separata lastfack, som samlar in både restavfall och matavfall.

Ja, det går att ansöka om delat kärl, på samma sätt som ni idag kan dela det gröna kärlet för restavfall. Ni ansöker om att dela kärl genom att fylla i denna blankett Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Exempelvis;

 • Alla slags matrester, både tillagade, råa och gamla
 • Gammal mat med utgånget datum
 • Benrester från kött, fisk och fågel
 • Frukt- och grönsaksrester samt skal
 • Ägg och äggskal
 • Torrvaror (mjöl, kryddor, ströbröd, konserverad mat med mera)
 • Bröd av alla slag
 • Tepåsar, te och kaffesump
 • Stelnat stekfett och margarin
 • Godis, snacks (popcorn, chips, ostbågar med mera)
 • Kosttillskott, proteinpulver, bantningspulver
 • Katt- och hundmat (både blötmat och torrfoder)
 • Kaffefilter, hushållspapper och servetter går också bra.
Illustrationer av exempel på matavfall

Exempelvis;

 • Matförpackningar av alla slag (plast, tuber, aluminium med mera)
 • Krukväxter, snittblommor och trädgårdsavfall
 • Tobak, fimpar och snus
 • Tuggummi/nikotintuggummi
 • Medicin (lämnas till apoteket)
 • Glasspinnar och ätpinnar
 • Bomull, bindor, tamponger och våtservetter
 • Jord, sand, kattsand, djurströ och djurspillning
 • Grillkol, aska och stearin
 • Stora mängder fallfrukt (kan lämnas på återvinningscentralen i Göta).

Bor du i hyreslägenhet får du matavfallspåsar av din fastighetsägare.

Till dig som bor i villa delas matavfallspåsar ut tillsammans med det bruna kärlet. När du behöver nya matavfallspåsar lägger du en påse mellan locket och kärlet. Då lämnar chauffören en ny bunt samtidigt som hen hämtar ditt avfall.

Om du bor i bostadsrättslägenhet gäller samma som för hyreslägenheter, förutsatt att du inte har eget avfallskärl, för då gäller samma som för villor.

Verksamheter som hyr sin lokal får nya påsar av hyresvärden. Om ni äger fastigheten där ni bedriver verksamhet beställer ni nya påsar genom att kontakta enheten för avfall och återvinning via avfall@lillaedet.se. Standardpåsen för matavfall är av storleken nio liter. Om er verksamhet har behov av större påsar köper ni in matavfallspåsar på egen hand. Dessa behöver dock godkännas av enheten för avfall och återvinning. Det går bra att ta kontakt med via avfall@lillaedet.se för att stämma av påsarna.

De vanliga 9-literpåsarna ingår i abonnemangspriset.

För att vår hantering av matavfallet ska fungera behöver nedbrytbara papperspåsar användas. Inga typer av plast är lämpliga att använda. Även komposterbar plast bryts inte ner på samma sätt som papp och kan därför inte användas. Påsen måste också gå att försluta så att matavfallet inte riskerar att trilla ut när du lägger matavfallspåsen i ditt matavfallskärl.

Önskar du vid enskilda tillfällen använda en påse som du exempelvis fått i fruktdisken i din livsmedelsbutik kontrollerar du att papperspåsen är nedbrytbar och inte innehåller någon typ av plast genom att fråga personalen i butiken.

Önskar du konsekvent använda en annan påse än den du fått från kommunen, behöver den godkännas av enheten avfall och återvinning. Påsarna finansierar du då på egen hand.

För frågor om påsar vänligen kontakta enheten avfall och återvinning via avfall@lillaedet.se.

Det är viktigt att inget annat avfall än matavfall läggs i det bruna kärlet. Annat avfall kan förstöra rötningsprocessen eller fastna i förbehandlingen när matavfallet ska bli biogas och biogödsel.

Påverkan

Priset beror främst på val av restavfallsabonnemang, dvs hur stort kärl för restavfall samt hämtningsintervall du väljer, men även vilket matavfallsabonnemang du väljer. Prisexempel för de vanligaste abonnemangen. Öppnas i nytt fönster.

Miljönyttan

Matavfallet rötas i en biogasanläggning och blir biogas och biogödsel. Biogasen ersätter bensin och diesel och minskar på så vis växthuseffekten. Biogödsel ersätter konstgödsel och används som växtnäring på åkermark där ny mat odlas. Mat blir ny mat!

Nej. Matavfall och brännbart avfall samlas in och behandlas separat. Matavfallet körs till en anläggning där biogas och biogödsel produceras, medan det brännbara avfallet körs till en annan anläggning för förbränning.

Matavfallet rötas och blir biogas och biogödsel. Biogasen ersätter bensin och diesel och minskar på så vis växthuseffekten. Biogödsel ersätter konstgödsel och används som växtnäring på åkermark.

Genom att bränna matavfallet uppnås inte lika stor miljönytta som biogasen och biogödsel ger. Insamlingen möjliggör att matavfallet kan rötas i en biogasanläggning och bli biogas och biogödsel. Biogasen ersätter bensin och diesel och minskar på så vis växthuseffekten. Biogödsel ersätter konstgödsel och används som växtnäring på åkermark där ny mat odlas.

Kompostering av matavfall

Ja, om du sedan tidigare ansökt hos kommunen om kompostering av matavfall och fått godkänt för det kan du välja att fortsätta att kompostera. Vid godkänd kompostering av matavfall behövs inte det extra bruna matavfallskärlet eftersom matavfallet läggs i din kompost.

Om du redan har en, av kommunen godkänd, kompost för matavfall får du inte något brunt matavfallskärl med automatik. Om du önskar ett matavfallskärl trots att du komposterar kontaktar du enheten avfall och återvinning via avfall@lillaedet.se.

Läs mer om hur kompostering, och ansökan om detta, fungerar på lillaedet.se/kompost Länk till annan webbplats.

Vid insamling ska matavfallet läggas i matavfallspåse av papper (som du fått av kommunen) och sedan i ditt matavfallskärl (det bruna). Vid kompostering av matavfall hemma behövs inte det extra bruna matavfallskärlet eftersom matavfallet läggs i din kompost för matavfall.

Information om hur kompostering fungerar samt om den ansökan du behöver göra för att få kompostera ditt matavfall hemma hittar du på lillaedet.se/kompost Länk till annan webbplats.

Tips

Det är viktigt att du ställer matavfallspåsen i påshållaren. Hållaren ventilerar papperspåsen och minskar på så sätt både fukt och lukt. Om påsen ställs i en tät behållare försämras cirkulationen och påsen kan bli blöt och gå sönder. Detsamma gäller om du lägger ett lock på påshållaren.

Se till att påsen inte fylls mer än att den kan förslutas. Försök se till att matavfallet är så torrt det går. Genom att ställa matavfallspåsen i påshållaren ventileras papperspåsen vilket gör matavfallet torrare. Om påsen ställs i en tät behållare försämras cirkulationen och påsen kan bli blöt och gå sönder. Detsamma gäller om du lägger ett lock på påshållaren. Matavfall som luktar mycket, såsom exempelvis räkskal, kan om det är en bit kvar till nästa tömning frysas in och sedan läggas i kärlet dagen innan tömning.

Det som är fastfruset får vid avfallshämtningen ligga kvar tills det tinat och därmed lossnat. Det är oftast endast lite i botten som blir fastfruset. I och med att avfallet är fruset orsakar det inte någon besvärande lukt.

Senast uppdaterad:

Hjälpte innehållet på den här sidan dig?