Namnsättning av gator och adresser

Varje bostadsbyggnad ska ha en adress som anger var det är beläget. Adressen utgör grunden för postföretagens verksamhet och för folkbokföringen och gör att polis, räddningstjänst och ambulans hittar fram till rätt plats. Rätt adressättning för bostäder, fritidshus, verksamheter och företag sparar liv, tid och pengar.

Lilla Edets kommun beslutar om namn på till exempel kvarter, vägar, gator, allmänna platser inom detaljplan samt belägenhetsadresser inom hela kommunen. Vid namnsättning ska god ortnamnssed användas.

Gatunamn

Gatunamn och namn på allmänna platser beslutas av kommunstyrelsen.

Belägenhetsadresser

De adresser som kommunen skapar kallas belägenhetsadresser. De beskriver läget på en plats som oftast är i anslutning till en byggnad. Belägenhetsadresserna inom tätorterna består i regel av gatunamn och adressnummer. Adresserna på landsbygden består normalt av bynamn och adressnummer. Det går att koppla ett populärnamn till en belägenhetsadress.

Nybyggda hus

Alla nya hus som byggs får en adress i samband med byggnationen. Först när en adress är satt kan folkbokföring ske. Om det saknas adress till ett bostadshus eller en lägenhet är det fastighetsägarens skyldighet att meddela kommunen.

Lägenhetsregister

Lantmäteriet lagrar samtliga lägenheter i ett lägenhetsregister. Om ändringar i lägenhetsregistret behöver göras kan du kontakta kommunens geodataenhet.

Senast uppdaterad:

Hjälpte innehållet på den här sidan dig?