Trafiksäkerhet

Vi kan alla hjälpas åt att skapa en säker trafikmiljö i Lilla Edets kommun. Kommunens ansvar är att skapa så trafiksäkra miljöer som möjligt genom god utformning av stadsmiljön. Du som trafikant bidrar genom att hålla hastigheten, följa trafikreglerna och anpassa dig efter rådande trafiksituation.

Trafiksäkerhetsarbetet i kommunen består bland annat av hastighetsdämpande åtgärder och utbyggnad av gång- och cykelvägnätet. Lilla Edets kommun arbetar också kontinuerligt med förbättringar av gatubelysning och siktförbättrande åtgärder som exempelvis slyröjning.

Kommunen bjuder kontinuerligt in dig som kommuninvånare till trygghetsronder, där representanter från kommunen och polisen deltar, för att ta del av dina synpunkter på hur vi kan göra närsamhället bättre och tryggare.

Hastighetens betydelse

Hastigheten har stor betydelse för hur allvarliga konsekvenserna vid en olycka blir. Att bli påkörd av en bil som kör i 30 km/timme motsvarar ungefär ett fall från första våningen i ett hus. Är hastigheten 50 km/timme är det som att falla från tredje våningen.

Det finns olika åtgärder för att dämpa hastigheten. Anser du att det finns ett behov av att få ner hastigheten på en väg/gata kan du anmäla det via ”Ett bättre Lilla Edet” Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Gatubelysning gör inte att du syns - använd reflex

Gatubelysningen gör att du ser, inte att du syns. Enligt statistik från Trafikverket sker flest olyckor, där gående blir skadade, på gator där det finns gatubelysning.

  • Utan reflex syns du först på 25 meters håll.
  • En bil som kör i 50 km/h behöver minst 26 meter för att stanna, om det är optimala förhållanden. Vid halka, regn och så vidare förlängs stoppsträckan rejält.
  • Med reflex syns du på redan 125 meters håll!

Kom därför ihåg att alltid ha reflex när det är mörkt. Du syns sämst i mörka kläder, men även när du har ljusa kläder bör du ha reflex, även där det finns gatubelysning.

Senast uppdaterad:

Hjälpte innehållet på den här sidan dig?