Trafikregler

I Trafikförordningen finns regler för hur vi ska uppträda trafiken samt parkera. Reglerna gäller i hela landet. Det finns också regler som bara gäller i Lilla Edets kommun. De kallas lokala trafikföreskrifter. De allra flesta handlar om hur du får parkera på en enskild gata. Då finns oftast vägmärken uppsatta som berättar vad som gäller.

Kommunen beslutar om de flesta lokala trafikföreskrifter inom tättbebyggt område och länsstyrelsen beslutar utanför tättbebyggt område. Alla lokala trafikföreskrifter finns samlade i en rikstäckande databas (RDT) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Där kan du söka om det finns särskilda regler som gäller på just din gata.

Regler om tomgångskörning

I Lilla Edets kommun får du inte låta ditt motordrivna fordon gå på tomgång i mer än en minut. Omedelbart tomgångskörningsförbud gäller dock fordon som stannats vid broöppning.

Tomgångskörning orsakar hälsoproblem, miljöförstöring och kan vara störande. Är det vinter och du behöver skrapa rutorna, gör det innan du startar motorn.

Förbudet mot tomgångskörning gäller inte:

  • om trafiken gör att du måste stanna i till exempel bilkö
  • för fordon som måste hålla motorn igång för att driva en anläggning (annat än uppvärmning), till exempel avfallsbilar eller lyftkranar.

Senast uppdaterad:

Hjälpte innehållet på den här sidan dig?