Övergivna fordon

Du som äger en bil, släp eller husvagn är alltid ansvarig för fordonet. På enskild mark är det markägaren som är ansvarig men kommunen kan förelägga ägaren om att frakta bort fordonet eller förvara den på ett säkert sätt. Om kommunen eller Trafikverket fraktar bort ett fordon kommer ägaren att få stå för kostnaden.

Fordon på allmän plats

På allmän plats är kommunen ansvarig för renhållningen. Om ett fordon står på sådan mark kan kommunen välja att frakta bort fordonet om den till exempel utgör en miljörisk. Innan den fraktas bort måste fordonsägaren få möjlighet att själv hämta den inom fyra dagar. Om fordonet räknas som fordonsvrak (saknar värde) behöver kommunen inte vänta fyra dagar med bortforslingen. Trafikverket ansvarar för fordon längs med allmänna vägar och parkeringsfickor utanför tätort.

Fordon på enskild mark

Om ägaren inte kan informeras eller vägrar ta ansvar för bilen när den står på enskild mark är det istället markägaren som är ansvarig för att se till att fordonet fraktas bort. Om markägaren har fått ett föreläggande från kommunen om att ta bort fordonet men inte gör det kan det bli en åtalsanmälan.

Miljöbalkens krav på förvaring

I miljöbalken ställs krav på att fordon förvaras på ett ansvarsfullt sätt då de kan räknas som farligt avfall. Ett säkert sätt kan vara att fordonet står under tak och på en hårdgjord yta som hindrar eventuellt dropp/spill att förorena intilliggande miljö. Om markägaren bryter mot detta och vägrar frakta bort fordonet och/eller sanera marken, kan åtal för brott mot miljöbalken väckas.

Plan- och bygglagen

Plan- och bygglagen reglerar hur tomtmark ska skötas och inrättas. Inom planlagt område har kommunen ansvar för att se till att tomtmark hålls i vårdat skick. Utifrån detta kan sen kommunen tvinga markägaren att ta bort fordonet.

Senast uppdaterad:

Hjälpte innehållet på den här sidan dig?