Vägarbeten

Här hittar du information om pågående vägarbeten i Lilla Edets kommun.

Delar av E45 avstängd 23 och 24 april

Tisdag 23 april och onsdag 24 april planerar Svevia att, på uppdrag av Trafikverket, genomföra vårunderhållsarbete på delar av E45. Dessa dagar är berörda delar av E45 avstängd för trafik.

Enligt Svevia kommer dessa delar av E45 stängas av för underhållsarbete:

Tisdag 23 april kl. 6-19: E45 Torpabron - Lilla Edet, norra infarten.
Trafiken omleds via parallellvägen (väg 2014).

Onsdag 24 april kl. 6-19: Göta - Lödöse (södergående) och Göta - norra Skepplanda (norrgående).
Omledning via gamla 45:an (väg 2002).

Begränsad framkomlighet på del av Göteborgsvägen och del av Fuxernavägen avstängd

Lilla Edets kommun kommer genom entreprenör Hakab AB att lägga om vatten- och avloppsledningar i delar av Fuxernavägen och Göteborgsvägen, Lilla Edet. Arbetet syftar till att förnya och rusta upp ledningsnätet – vatten, spillvatten och dagvatten. På så vis säkerställer vi en god kvalitet för dig som VA-abonnent och en hållbar miljö.

Beräknad tid för projektet

Arbetet beräknas ske etappvis under perioden 19 februari 2024 till och med 11 april 2024. Tidplan för varje etapp framgår av kartbild Pdf, 296.3 kB, öppnas i nytt fönster..

Arbetet utförs måndag till fredag under dagtid kl. 6.45 – 17.00. Eventuellt kan vissa avvikelser förekomma.

Trafikpåverkan

Framkomligheten på Göteborgsvägen blir begränsad då ett körfält i taget stängs av. Trafiken regleras då med trafikljus.

Delar av Fuxernavägen kommer etappvis att vara helt avstängd och du som trafikant kommer att behöva välja en annan väg. Följ vägmärken med orange botten för omledning av trafik.

Edsgatan avstängd etappvis på grund av VA-arbete

Lilla Edets kommun lägger genom entreprenör Markbygg Anläggning Väst AB om vatten- och avloppsledningar i Edsgatan, Lilla Edet. Arbetet syftar till att förnya och rusta upp ledningsnätet för dricksvatten, spillvatten och dagvatten. På så vis säkerställer vi en god kvalitet för dig som VA-abonnent och en hållbar miljö.

Beräknad tid för projektet

Arbetet beräknas ske etappvis under perioden 7 februari 2024 till och med 20 april 2024.

Arbetet utförs måndag till fredag under dagtid kl. 6.45 – 17.00. Eventuellt kan vissa avvikelser förekomma.

Trafikpåverkan

Edsgatan är etappvis helt avstängd för trafik och du som trafikant behöver välja en annan väg. Följ vägmärken med orange botten för omledning av trafik.

Omläggning av vatten- och avloppsledningar på del av Fuxernavägen och Åkerstigen

Lilla Edets kommun kommer genom entreprenör Hakab AB att lägga om vatten- och avloppsledningar i del av Fuxernavägen och Åkerstigen, Lilla Edet. Arbetet syftar till att förnya och rusta upp ledningsnätet – vatten, spillvatten och dagvatten. På så vis säkerställer vi en god kvalitet för er som VA-abonnenter och en hållbar miljö.

Beräknad tid för projektet

Arbetet beräknas ske etappvis under perioden 5 oktober 2023 till och med 30 april 2024. Tidplan för varje etapp framgår av kartbild Pdf, 188.6 kB, öppnas i nytt fönster..

Arbetet utförs måndag till fredag under dagtid kl. 6.45 – 17.00. Eventuellt kan vissa avvikelser förekomma.

Trafikpåverkan

Både del av Fuxernavägen och Åkerstigen kommer etappvis att vara helt avstängda och du som trafikant kommer att få välja en annan väg. Följ vägmärken med orange botten för omledning av trafik.

Senast uppdaterad:

Hjälpte innehållet på den här sidan dig?