Parkering

I Lilla Edets kommun är det gratis att parkera på alla allmänna kommunala parkeringsplatser. Däremot krävs det en p-skiva på vissa av kommunens parkeringar. Om inte annat anges får du parkera högst 24 timmar i följd på vardagar på samma plats. På mark som ägs av andra aktörer kan andra parkeringsregler gälla.

Parkeringsregler

I trafikförordningen finns de grundläggande bestämmelserna om hur du får stanna och parkera. Det finns också lokala bestämmelser om parkering, som är utmärkta med vägmärke.

Pendelparkering

För dig som ska åka med kollektivtrafiken finns möjlighet att parkera gratis på följande platser:

  • Vid hållplats Skansenvägen, korsningen Brovägen/Skillnadsgatan, Lilla Edet
  • Lödöse södra station, Lödöse
  • Södra infarten, Lilla Edet

Västtrafiks webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du läsa mer om restider från pendelparkeringarna, vilka busslinjer som trafikerar sträckan och hur många parkeringsplatser som finns.

Parkeringsövervakning och anmärkningar

Parkeringsövervakning sker i hela Lilla Edets kommun alla dagar i veckan.

iPatrol Security AB administrerar de parkeringsanmärkningar som utfärdas på kommunens gator och parkeringar. Om du anser att du fått en felaktig parkeringsanmärkning ska du vända dig till Polisen. På Transportstyrelsens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. finns mer information om hur du gör för att betala en anmärkning samt hur du går tillväga för att överklaga en parkeringsanmärkning. Kommunen har inte befogenhet att ta bort en parkeringsanmärkning.

P-skivor

Dessa är gratis och finns att hämta i Medborgarservice i kommunhuset. P-skivor kan även finnas hos nedanstående:

  • Sannegårdens pizzeria
  • Apoteket
  • Folktandvården
  • Biblioteket i Lilla Edet
  • Coop
  • Lengroths Spel och Café
  • Lödöse museum

Senast uppdaterad:

Hjälpte innehållet på den här sidan dig?