Störande lukter

Matos, tobaksrök och avfall är exempel på lukter som ibland kan tränga in i bostaden från grannar, restauranger, soprum med mera. Lukterna kan komma in via ventilationssystem, tilluftsventiler samt otätheter i konstruktionen.

Problemet kan uppstå när:

  • tilluftsventiler hålls stängda och det bildas ett för stort undertryck i bostaden.
  • frånluftsfläktar stängs av eller inte fungerar så kan ett för stort övertryck bildas i bostaden.
  • smutsiga eller täta ventilationsfilter.

Alla lägenheter/hus ska ha ett visst undertryck för att ny frisk luft ska dras in i bostaden. Vid övertryck i bostaden cirkulerar inte luften och det kommer inte heller in någon ny frisk luft. Fuktig inomhusluft vid övertryck orsakar fuktproblem både i bostaden samt inne i väggar och i tak.

I en bostad med självdragsventilation är det av vikt att den boende själv vädrar efter man har lagat mat eller duschat. Fråga fastighetsägaren vilka rutiner som gäller för fastigheten.

Förebygga problem

För att förebygga problem ska du hålla frånluftsfläktar och tilluftsventiler öppna och regelbundet göra rent ventiler och filter. Dina fönster ska vara stängda när du lagar mat eftersom dina grannar annars kan störas av matos. En väl fungerande ventilation är viktig för att hålla undan lukter utifrån.

Störande lukter

Störs du av lukter utifrån kontaktar du först och främst din fastighetsägare. Bor du i bostadsrätt pratar du med föreningen. Kommer lukten från en restaurang i närheten pratar du med restaurangägaren och talar om att du störs av lukten. Om problemet kvarstår kan du ta kontakt med miljöenheten.

Senast uppdaterad:

Hjälpte innehållet på den här sidan dig?