Temperaturer och drag

Temperatur och drag påverkar inomhusmiljön och din hälsa. De flesta människor uppfattar en inomhustemperatur på 20-22 grader (°C) som behaglig.

För en behaglig inomhusmiljö rekommenderas rumstemperaturer på mellan 20°C och 23°C. Lufttemperaturen i en bostad kan bedömas vara en olägenhet om den varaktigt är varaktig under 18°C eller varaktigt överstiger 24°C. Under sommarmånaderna kan man dock tillfälligt acceptera temperaturer upp till 28º C.

Dragig miljö kan kännas kall

Drag är oftast luftrörelser i inomhusluften som kommer från ventiler, otätheter kring fönster och dörrar samt otätheter i väggar, tak och golv. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Blir luftrörelserna för starka uppfattas det som drag och man kan känna obehag. Drag kan också fås genom så kallad strålningsdrag från kalla ytor så som fönster, som inte är solbelysta, samt sämre isolerade golv och väggar. Problemen uppstår främst under vinterhalvåret när det är stor skillnad mellan inomhustemperatur och utomhustemperatur. Tänk på att inte blockera elementen med möbler och gardiner eftersom det hindrar värmen från att spridas i rummen och motverka drag.

Om du är missnöjd med temperatur eller drag

Om du som bostadsrättsinnehavare eller hyresgäst under längre tid upplever att inomhustemperaturen i bostaden är för låg eller för hög bör du i första hand kontakta din fastighetsägare. Om problemet kvarstår kan du kontakta miljöenheten för att få mer information eller lämna in ett klagomål.

Senast uppdaterad:

Hjälpte innehållet på den här sidan dig?