Kommunala bolag

Lilla Edets kommun har ett helägt kommunalt bolag, AB Edethus och ett bolag som kommunen äger till hälften, Lilla Edets Fjärrvärme AB (LEFAB). Dessutom ingår Lilla Edets kommun i Räddningstjänsten Storgöteborg.

AB Edethus

Bolaget ägs i sin helhet av Lilla Edets kommun. AB Edethus hyr ut bostadsfastigheter och industrifastigheter, samt fastigheter för den kommunala verksamheten.

Lilla Edets Fjärrvärme AB (LEFAB)

Lilla Edets Fjärrvärme AB (LEFAB) ägs av Lilla Edets kommun och Vattenfall med hälften vardera. Företaget producerar och distribuerar fjärrvärme inom centralorten Lilla Edet. Vattenfall ansvarar för drift och skötsel av anläggningen. Fjärrvärmen kommer från miljövänligt biobränsle som SCA använder i sin produktion.

Räddningstjänsten Storgöteborg (RSG)

Räddningstjänsten Storgöteborg (RSG) är det räddningstjänstförbund Lilla Edets kommun ingår i. RSG:s uppdrag är att förhindra och begränsa olyckor, förbereda och genomföra räddningsinsatser, vidta åtgärder efter olyckor samt medverka i samhällets krishantering.

Läs mer om Räddningstjänsten Storgöteborg på deras webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Senast uppdaterad:

Hjälpte innehållet på den här sidan dig?