Kommunala bolag

Lilla Edets kommun har ett helägt kommunalt bolag, AB Edethus och ett bolag som kommunen äger till hälften, Lilla Edets Fjärrvärme AB (LEFAB). Dessutom ingår Lilla Edets kommun i Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund (SBRF).

AB Edethus

Bolaget ägs i sin helhet av Lilla Edets kommun. AB Edethus hyr ut bostadsfastigheter och industrifastigheter, samt fastigheter för den kommunala verksamheten.

Lilla Edets Fjärrvärme AB (LEFAB)

Lilla Edets Fjärrvärme AB (LEFAB) ägs av Lilla Edets kommun och Vattenfall med hälften vardera. Företaget producerar och distribuerar fjärrvärme inom centralorten Lilla Edet. Vattenfall ansvarar för drift och skötsel av anläggningen. Fjärrvärmen kommer från miljövänligt biobränsle som SCA använder i sin produktion

Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund (SBRF)

SBRF grundades 1 januari 2017 och är ett räddningstjänstförbund för kommunerna Lilla Edet, Tjörn och Stenungsund med cirka 56 000 invånare. Förbundet har sitt säte i Stenungsund. SBRF:s uppdrag är att förebygga olyckor och att snabbt och effektivt genomföra olika typer av räddningsinsatser.

Läs mer om bolagen och förbundet på deras webbplatser.

Senast uppdaterad:

Hjälpte innehållet på den här sidan dig?